Ser ikke poenget

En undersøkelse fra 2022 viser at vi ikke tenker på å sikre våre kontoer i sosiale medier. Ikke før vi mister tilgangen.

Det siste året har 30 %, eller 1800 av totalt 6000* av henvendelsene til slettmeg.no kommet fra personer som har opplevd at noen har tatt kontrollen over deres Facebook- eller Instagram-konto. Mange av hendelsene kunne vært unngått om totrinnspålogging hadde vært skrudd på. En fersk undersøkelse gir innsikt i hvorfor mange velger å ikke gjøre det.

Hva er den eller de viktigste årsakene til at du ikke bruker totrinnspålogging når du logger deg inn på sosiale medier, som f.eks. Facebook, Instagram eller Snapchat? (Flere svar mulig)

Hva er verdien?

I en landsrepresentativ undersøkelse fra september 2022** sier 45 % av de som har svart at de bruker Facebook eller Instagram, at de ikke bruker totrinnspålogging. På spørsmålet om hvorfor de ikke gjør dette, svarer 28 % av de som ikke har aktivert totrinnspålogging i sosiale medier at de ikke har tenkt på det, mens 16 % regner med at de ikke er interessante for andre og derfor ikke trenger å sikre kontoene sine.

«Bruker kun totrinnspålogging for ting som er essensielle eller hvor jeg har penger eller investert penger, som banken»

– Kvinne, 28 år

Dette kan tyde på at mange ikke anser sin profil i sosiale medier som noe som har verdi for andre, slik som for eksempel nettbank har. Henvendelsene vi får gjennom Slettmeg.no kan også tyde på at verdien først blir synlig når noen har kapret den. Fortvilede menneskers fortellinger om konsekvensene av å få sin konto i sosiale medier kapret, viser tydelig hvilken verdi kontoene har for dem selv, for venner og for kriminelle.

Det er for mye mas

Undersøkelsen viser også at 25 % av de som ikke har aktivert totrinnspålogging i sosiale medier sier det er for mye mas å bruke det. Enkelte av de åpne svarene tyder på at dette kan handle om å skulle gjøre store endringer:

«Lagde bruker før totrinns ble et påloggingsalternativ og orker ikke bytte til det»

– Mann, 26 år

Andre svar vitner om en antakelse om at sosiale medier har det samme høye sikkerhetsnivået som banktjenester. I nettbanken må man bruke totrinnspålogging hver gang man skal logge inn, mens sosiale medier kun krever dette ved første besøk etter at man har skrudd på totrinnspålogging, eller hvis man logger inn fra ukjente eller nye enheter eller nettlesere.

«Tungvint alltid å ha mobiltlf tilgjengelig ved PC»

– Mann, 76 år

Kombinasjonen av omfanget av kontokapring i sosiale medier, opplevelsen av at deres profiler ikke er av interesse for andre og at det er krevende å bruke løsninger som tilbyr totrinnspålogging, er en utfordring og en viktig innsikt for oss som jobber med å øke befolkningens digitale sikkerhet.

* Henvendelser mottatt i perioden januar-september 2022
** Undersøkelse gjennomført av YouGov Norway AS på vegne av NorSIS. Feltperiode: 21.09-26.09 2022