Vil gi virksomheter bedre digital sikkerhetskultur med mer engasjerende opplæring


Nordmenn må få jevnlig få opplæring i informasjonssikkerhet, mener NorSIS. Nå tilbyr de et helt nytt og mer engasjerende opplæringsopplegg sammen med den norske læringsplattformen Motimate.

Ifølge NorSIS-rapporten «Nordmenn og Digital Sikkerhetskultur» har bare drøyt én av fem nordmenn gjennomført organisert opplæring i informasjonssikkerhet i løpet av de to siste årene.

Med det langsiktige samarbeidet NorSIS nå har inngått med Motimate, er målet å tilby både virksomheter og privatpersoner engasjerende og motiverende opplæring i digital sikkerhet hele året.

– Det nye opplæringsopplegget lanseres i tilknytning til kampanjen Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober, og er en erkjennelse av at mange opplæringsprogrammer ikke er engasjerende og tilgjengelig nok for de mange som synes IT-sikkerhet er kjedelig. Vi har stor tro på at vi vil klare å engasjere flere ansatte med quizer, spill og interaktive elementer som er lagt inn i disse opplæringspakkene. Det er helt avgjørende å øke den digitale sikkerhetskulturen i norske virksomheter, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars Henrik Gundersen.

 

Her kan du bestille opplæringspakken

Mange er usikre på totrinnsbekreftelse og i tvil om e-postlenker og vedlegg

Ifølge deres rapport om digital sikkerhetskultur er det fremdeles mange som er i tvil om eller ikke tror de greier å gjennomføre helt sentrale sikkerhetsaktiviteter.

Selv om bruken av totrinnsbekreftelse, et av de viktigste og enkleste sikkerhetstiltak som finnes, økte kraftig fra 2019 til 2020, oppgir fremdeles mer enn 1 av 4 nordmenn at de er usikre på eller tror de i liten grad vil klare å skru på denne sikkerhetsmekanismen selv. 15 % er usikre på, eller tror de i liten grad er i stand til å undersøke om en lenke eller vedlegg de mottar på e-post er trygg.

Fremtidens måte å lære om digital sikkerhet

–  Opplæringspakken er svært enkel i bruk. Innholdet fungerer like godt på alle plattformer, i nettleser eller egen app. Kursene kan gjennomføres fra en app på mobiltelefonen din når det passer deg, og de ansvarlige i virksomheten kan følge opp fortløpende. Dette er fremtidens måte å lære bort digital sikkerhet på til folk flest, sier gründer og administrerende direktør i det Kahoot-eide selskapet, Motimate, Rolf Risnes.

De har i dag over 130 000 brukere, og kunder som DNB, Apotek 1, Jernia og Rema 1000 i Norge.

Her kan du se hvordan opplæringen er lagt opp og hvordan den ser ut

Vil gi engasjerende og motiverende råd gjennom hele året

Samarbeidet med Motimate er ikke bare knyttet til den årlige kampanjen Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. Framover vil det være mulig å anskaffe opplæringsinnhold gjennom hele året. Ledere kan enkelt følge med på gjennomføring og følge opp de ansatte. Opplæringspakken som nå er i salg, er en videreføring av fjorårets opplæring, med ny funksjonalitet og mer innhold.

Svært fornøyde med fjorårets opplæringspakke

I fjor bestilte i alt 636 virksomheter opplæringspakken til drøyt 200 000 ansatte. Ifølge en evaluering var nesten 9 av 10 fornøyde eller svært fornøyde med kurset. Nesten like mange mente de ville ha nytte av det de hadde lært i sin digitale hverdag, både på jobb og privat.

– Nytt i år er at når en virksomhet kjøper opplæringspakken, som koster fra 3000 kroner for en liten virksomhet med under 20 ansatte, får de også tilgang til kurset «Trusler og tiltak». Det er et kort kurs som er bygd på årets Trusler og trender-rapport. I dette kurset får du en introduksjon til de vanligste sikkerhetstruslene for små og mellomstore bedrifter, med tilhørende tiltak, sier Gundersen.

Privatpersoner og befolkningen for øvrig vil få gratis tilgang til enklere varianter av opplæringsinnhold i Motimateplattformen.

Enda viktigere med sikkerhetskompetanse med hjemmekontor

Kursportalen vil fremover oppdateres med nye kurstilbud om alt fra å sikre deg selv om ID-tyveri til generelle sikkerhetsråd i hverdagen. kurs som kan gjennomføres på PC eller en tilpasset app på mobiltelefonen eller nettbrett når det passer den enkelte ansatt.

– Når jobb og andre sosiale funksjoner flyttes hjem og på nett blir den grunnleggende sikkerhetskompetansen desto viktigere. Opplæringsprogrammer utviklet av en uavhengig og nøytral formidler av informasjonssikkerhet som NorSIS er en investering i din egen virksomhets motstandskraft mot digitale trusler som høyst sannsynlig vil ramme deg eller virksomheten din, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.