Foredragsdugnaden

Foredragsdugnaden er et viktig og populært tiltak i Nasjonal Sikkerhetsmåned. Her gir eksperter og virksomheter innenfor informasjonssikkerhetsfeltet bort gratis foredrag i oktober. Ved å gi av din tid og kunnskap, gir dere som er eksperter inspirasjon og faglig påfyll til små og store virksomheter.

Tilby dine foredrag

Ønsker du å være med på dugnaden, dele din kunnskap, og har et eller flere foredrag du ønsker å holde i oktober, kan du melde inn ditt foredrag. Da vil ditt foredrag komme på vår liste over foredrag etter at vi har godkjent registreringen. Som en del av dugnaden, gjør du dette gratis, men får dekket reise og losji.

Bestill et foredrag

Virksomheter eller andre som ønsker et foredrag, bestiller dette via vår foredragsoversikt. NorSIS vil koordinere dette videre. Som bestiller er det ingen honorar til foredragsholder, men bestiller dekker reise og losji, og administrasjonsgebyr.

Kontakt for foredragsdugnaden