Foredragsdugnaden

Ved å gi av din tid og kunnskap, gir dere som er eksperter en unik mulighet til å gi inspirasjon og faglig påfyll til små og store virksomheter.

Gjennom de siste 10 årene har «Foredragsdugnaden» vært en del av programmet for sikkerhetsmåneden. Dette har vært et viktig og populært tiltak, hvor eksperter og virksomheter innenfor cyber-, informasjons- og digital sikkerhet har «gitt bort» et eller flere foredrag relatert til temaet for sikkerhetsmåneden.

Hensikten er at de som besitter relevant kompetanse relatert til de aktuelle temaene, skal dele denne til nytte, glede og inspirasjon for små- og store bedrifter, organisasjoner og virksomheter. Dugnaden vil også kunne bidra til å heve den totale kompetansen og bevisstheten blant befolkningen, på en måte som kan bidra til forbedret samfunnssikkerhet.

Tilby dine foredrag

Ønsker du å være med på dugnaden, dele din kunnskap, og har et eller flere foredrag du ønsker å holde i oktober, kan du melde inn ditt foredrag. Da vil ditt foredrag komme på vår liste over foredrag etter at vi har godkjent registreringen. Som en del av dugnaden, gjør du dette gratis, men får dekket reise og opphold.

Bestill et foredrag

Virksomheter eller andre som ønsker et foredrag, bestiller dette via vår foredragsoversikt. NorSIS vil koordinere dette videre.

Som bestiller er det ingen honorar til foredragsholder, men du som bestiller må dekke evt reise og losji, pluss et administrasjonsgebyr på kr 1 500,-.

Kontakt for foredragsdugnaden