Foredragsdugnaden: Våre Digitale Verdier

Foredragsdugnaden er et initiativ som finner sted under Nasjonal Sikkerhetsmåned, og har som mål å fremme digital sikkerhet og kompetanse. Dette konseptet fungerer som en plattform der eksperter og profesjonelle fra cyber-, informasjons-, og digital sikkerhetssektoren «gir bort» foredrag som de som ønsker å øke sin digitale sikkerhet kompetanse. Disse foredragene er rike på innsikt og kunnskap, og er spesielt rettet mot å øke forståelsen og ferdighetene innen digital sikkerhet.

Getty Images/iStockphoto

Hensikten med dugnaden er todelt: For det første gir den bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner en unik mulighet til å motta verdifull opplæring og innsikt uten kostnad. Dette bidrar til å forbedre deres digitale sikkerhetskompetanse, styrker deres beskyttelsestiltak, og forbereder dem bedre på utfordringene i den digitale verden.

For det andre fungerer dugnaden som en arena for de som ønsker å dele sin ekspertise. Dette omfatter personer og representanter fra firmaer som besitter omfattende kunnskap og erfaring med strategier og metoder for digital sikkerhet. Ved å dele denne kunnskapen, bidrar de aktivt til å øke den generelle bevisstheten og kompetansen i digital sikkerhet i samfunnet.

I sum er foredragsdugnaden en vinn-vinn situasjon: den gir eksperter en mulighet til å spre sin kunnskap og hjelpe andre, samtidig som mottakere får tilgang til høykvalitetsopplæring og ressurser for å forbedre sin egen digitale sikkerhet.

Tema og målgruppe

Årets tema er «våre digitale verdier», og i år ønsker vi å ha ekstra fokus på utfordringer og beste praksis innen digital sikkerhet for bedrifter i SMB-segmentet. Vi oppfordrer derfor til innsending av foredrag som er tilpasset denne målgruppen. Det er en flott mulighet for eksperter å dele sin kunnskap om hvordan man kan identifisere, beskytte, og håndtere digitale verdier, samt å tilby praktiske løsninger og strategier som kan implementeres for å forbedre den digitale sikkerheten i SMB-bedrifter.

Bestill et foredrag

Virksomheter eller andre som ønsker et foredrag under Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober, vil få mulighet til å bestille dette via vår foredragsoversikt.

Tilby dine foredrag

Ønsker du å være med på dugnaden, dele din kunnskap, og har et eller flere foredrag du ønsker å holde i oktober, kan du melde inn ditt foredrag. Da vil ditt foredrag komme på vår liste over foredrag etter at vi har godkjent registreringen.

Som en del av dugnaden, gjør du dette gratis, men får dekket reise og opphold.

Kontakt for foredragsdugnaden