Slik sletter du avdøde fra Snapchat

Snapchat er en populær tjeneste for å sende bilder. Dette kan du gjøre for å slette Snapchat-kontoen til en avdød person.

Trist dame holder seg for øynene med telefonen foran seg, og sørger over en som er avdød

Hva er Snapchat?

Snapchat er et sosial medium som fungerer som en meldingstjeneste der man deler bilder og videoer. Diss kalles ofte snaps, med kontakter. Det som skiller Snapchat fra andre sosiale medier er at bildene og videoene kun er tilgjengelig en kort stund.

Den vanlige måten å bruke Snapchat på er gjennom en app på telefon og nettbrett. Du tar et bilde eller en video med telefonen din, du kan legge på filter, symboler eller tekst og velge antall sekunder (mellom 1 og 10) som innholdet skal være tilgjengelig for mottaker. Deretter velger du hvem du vil sende det til fra kontaktlisten. Man kan også velge «udefinert tid», da er bildet tilgjengelig så lenge man ikke klikker det bort.

Du kan også legge en snap i Story-funksjonen, hvor snaps vises kronologisk, og hvor de har en varighet på 24 timer. Utover dette har Snapchat ingen arkivfunksjon, men innholdet forsvinner og kan ikke finnes igjen.

Slik sletter du kontoen

Snapchat sine personvernregler tillater ikke at de gir bort tilgang til kontoen. På sine hjelpesider opplyser de om at eneste måte å få slettet en avdød fra Snapchat er ved å logge inn på kontoen.

  • Logg inn på kontoen fra accounts.snapchat.com
  • Klikk på «Slett kontoen min»
  • Følg instruksjonene for å sende inn en forespørsel

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.