Slik sletter du en avdøds Google-konto

Her er Google sine egne rutiner for hvordan man sletter kontoen til en som har avgått med døden. Denne fremgangsmåten gjelder også for YouTube, Gmail og andre Google-tjenester.

Forstørrelsesglass på søkemotorfelt

Hvordan fungerer egentlig Google?

Google er en søkemotor som henter informasjon fra alle offentlige nettsider på internett, og gjør disse tilgjengelig for brukerne som utfører søk.

Mange tror at informasjonen kommer fra Google selv, men det er ikke riktig. Informasjonen i søkeresultatene kommer fra hver enkelt nettside som Google har “indeksert” i sine søkeresultater, og gjort tilgjengelig for den som søker. Rangeringen og vektingen av disse resultatene baseres på ulike faktorer som blant annet nøkkelord på den aktuelle siden.

For eksempel, hvis teksten “Kari Nordmann” kommer frem på en nettside, så vil ‘Kari’ og ‘Nordmann’ indekseres som to separate nøkkelord. Disse nøkkelordene er da sentrale faktorer som bidrar til at nettsiden vises når noen søker Kari, Nordmann eller Kari Nordmann i Google.

Hvordan fjerne konto?

Mannholder mobiltelefon med kontaktikoner som svever rundt.

Dersom du trenger hjelp til å slette kontoen til en avdød er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Bruk gjerne kontaktskjemaet her.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.