Nytt verktøy: Personas som en del av Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2023

NorSIS introduserer et nytt verktøy som hjelper oss med å kommunisere rundt digital sikkerhet til befolkningen: Personas – Nordmenns forhold til digital sikkerhet. Dette er nå tilgjengelig som en del av rapporten Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2023. Årlig utgir NorSIS denne rapporten, som bygger på en befolkningsundersøkelse. Svarene fra 2023 er analysert for å identifisere […]

Spennende foredrag på Sikkerhetsfestivalen 2022

NorSIS har et eget spor knyttet til innbyggere og små og mellomstore bedrifter under Sikkerhetsfestivalen på Lillehammer 2022. Sjekk det spennende programmet! Sikkerhetsfestivalen 2022 arrangeres i slutten av august med mange gode foredrag, debatter og kunnskapsdeling på informasjonssikkerhetsfeltet. Direktøren for Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Sofie Nystrøm, åpner Sikkerhetsfestivalen med en høyst aktuell oppdatering om hvordan vi kan […]