Sikkerhetsmåneden: Gi bort et foredrag i oktober

En populær aktivitet som øker engasjementet, bevissthet og kunnskap under Nasjonal sikkerhetsmåned er foredragsdugnaden. Der gir eksperter og virksomheter innen informasjonssikkerhet bort gratis foredrag til virksomheter som ønsker dette.

Sosial manipulering, som er årets tema, er en samlebetegnelse på forskjellige metoder som blir benyttet for å påvirke mennesker til å utføre handlinger eller gi fra seg informasjon som en angriper kan benytte eller utnytte for å nå sine målsettinger.

Svindel av ulik art, løsepengevirus, kontoovertakelse og ID-tyveri er noen av de vanligste hendelsene privatpersoner og virksomheter utsettes for. De fleste hendelsene starter med det vi kaller sosial manipulering.

Registrer ditt foredrag

Getty Images/iStockphoto

Gjennom de siste 11 årene har «Foredragsdugnaden» vært en del av programmet for sikkerhetsmåneden. Dette har vært et viktig og populært tiltak, hvor eksperter og virksomheter innenfor cyber-, informasjons- og digital sikkerhet har «gitt bort» et eller flere foredrag relatert til temaet for sikkerhetsmåneden.

Hensikten er at de som besitter relevant kompetanse relatert til de aktuelle temaene, skal dele denne til nytte, glede og inspirasjon for små- og store bedrifter, organisasjoner og virksomheter. Dugnaden vil også kunne bidra til å heve den totale kompetansen og bevisstheten blant befolkningen, på en måte som kan bidra til forbedret samfunnssikkerhet.

Etterspørselen etter foredrag under Sikkerhetsmåneden har tradisjonelt vært stor, derfor er dette en unik mulighet for virksomheter til å dele av sine faglige kunnskaper med alt fra større virksomheter til organisasjoner og foreninger.

På våre kampanjesider for Nasjonal sikkerhetsmåned 2023. Der kan du enkelt registrere deg med et eller flere foredrag. Virksomheter som ønsker faglig påfyll eller inspirasjon, kan enkelt bestille foredrag.

Arrangere eller delta på faglig arrangement?

Under sikkerhetsmåneden har vi også en aktivitetskalender. Der vil du kunne se en oversikt over alle aktiviteter/arrangementer som foregår i oktober.

Skal din virksomhet arrangere seminar, konferanse eller lignende i forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned? Du kan enkelt registrerer aktiviteter selv, så vil den bli med på vår aktivitetskalender. Dette gir deg bedre synlighet og økt interesse for aktiviteten du skal gjennomføre!

Subscribe to our newsletter!