Security Divas 2024 nærmer seg

For 13. gang inviterer vi kvinner med interesse for teknologi og digital sikkerhet, til to dager med nettverksbygging og inspirerende faglig påfyll. Det er med stor glede og entusiasme at vi ønsker å presentere både kjente navn og høyaktuelle temaer i neste års program. 

Hvorfor Security Divas? 

Security Divas ble første gang arrangert i 2010, med et mål om å få flere kvinner til å velge en karriere innen informasjonssikkerhet og tørre å ta lederroller. Siden har det utviklet seg til å bli et nettverk for kvinner som studerer, jobber eller ønsker å jobbe med digital sikkerhet.  

Arbeidet med Security Divas er knyttet til FNs bærekraftsmål nummer fem: «Likestilling mellom kjønnene«. Security Divas er derfor et viktig tiltak for økt mangfold i en mannsdominert bransje. Det er stor interesse rundt konferansen, og den trekker vanligvis over 200 kvinner.  

smilende kvinne i gul genser med earpods og pc

Programmet for 2024

Noen av neste års temaer er nasjonalt sikkerhetsbilde i 2023, kunstig intelligens og sosial manipulering, samt inkluderende kultur og likestilling i arbeidslivet. I tillegg vil det legges opp til en spennende paneldebatt om mangfold, ledet av Kristine Kotte-Eriksen

Konferansen rommer flere dyktige, kvinnelige foredragsholdere fra både privat og offentlig sektor. Denne gangen vil det også være mulig å delta i en beredskapsøvelse. 

På programmet for 18.-19. januar 2024 står det en rekke spennende foredragsholdere og aktører, som blant andre: 

  • Kristine Kotte-Eriksen – Strategisk rådgiver og foredragsholder, Equality Check 
  • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
  • Rowegians – Atlanterhavsroere og eventyrere
  • Kjersti Thrane Stathopoulou – Risk advisory, Deloitte
  • Aiba
  • Siri Evensen – Infrastructure sales manager, IBM
  • Hilde Valø – Agency director, Sopra Steria

Vi kommer til å oppdatere både programmet og forelesere her: