Knut Ivar Rønning blir ny daglig leder i NorSIS

Knut Ivar Rønning blir ny daglig leder i Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS). Rønning går fra stillingen som seniorrådgiver i NorSIS. Før det har han mange års ledererfaring fra Cyberforsvaret. Han tiltrer mandag 13. mars i sin nye stilling.

Både et samlet styre og de ansatte utrykker svært stor tilfredstillelse med at han har takket ja til å lede NorSIS.

– Vi er meget godt fornøyde med å gi ansvaret som ny daglig leder til Knut Ivar, sier styreleder i NorSIS, Hans-Henrik Merckoll. – Det var viktig for oss å finne en leder med tung sikkerhetserfaring og en som kjenner NorSIS godt. Samtidig har Knut Ivar en lang ledererfaring fra informasjonssikkerhetsarbeidet i Cyberforsvaret med gode skussmål. Dette gir et godt grunnlag for å lede teamet og virksomheten NorSIS videre.

Det er viktig for både samfunns- og statssikkerheten at innbyggerne har en god evne til å beskytte mot de trusler som eksisterer og som utvikler seg i det digitale domene

Knut Ivar Rønning, daglig leder NorSIS

Knut Ivar Rønning har vært ansatt i NorSIS siden i mai i fjor. Han har lang erfaring fra ulike lederposisjoner på mange nivåer i Forsvaret. Han har blant annet vært ansvarlig for utdanning, utvikling og innovasjon i Cyberforsvaret. I tillegg har han omfattende erfaring med strategi, ledelses- og organisasjonsutvikling. Han er veldig opptatt av samfunnsoppdraget, og at NorSIS skal være i stand til å gi gode råd og relevant veiledning til innbyggerne.

– Jeg er veldig stolt og glad for tilliten jeg har fått av styret og ansatte i NorSIS. Jeg har allerede jobbet i NorSIS i nesten ett år. Det har vært et spesielt år, men likevel har jeg lært virksomheten å kjenne og gjør at jeg kan legge føringer for videreutviklingen innen områder som er viktige for NorSIS. Spesielt ser jeg verdien av tjenesten Slettmeg.no, som gir oss et unikt datagrunnlag for vår virksomhet. Det er viktig for både samfunns- og statssikkerheten at innbyggerne har en god evne til å beskytte mot de trusler som eksisterer og som utvikler seg i det digitale domenet, sier Rønning i forbindelse med ansettelsen.

– Samtidig ønsker jeg å takke Karoline Hultman Tømte for hennes ekstraordinære innsats som fungerende leder i en krevende periode, avslutter Merckoll.

Dette er NorSIS

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en ideell og uavhengig organisasjon og medlemsforening som ble stiftet i 2009. NorSIS jobber for en trygg digital hverdag for alle. Dette gjøres gjennom veiledning og opplæring av enkeltindivider og virksomheter, samt ved å informere og dele kunnskap som skaper forståelse og endrer atferd. En viktig del av formålet drives etter en styringsinstruks basert på årlig tilsagnsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet. NorSIS inngår som del av departementets arbeid med forebyggende digital sikkerhet i sivil sektor og hvor den primære målgruppen for NorSIS er innbyggerne.

Blant de mest kjente tjenestene NorSIS har ansvaret for, er rådgivningstjenesten slettmeg.no. Slettmeg.no er en gratis rådgivnings- og veiledningstjeneste for å hjelpe personer som opplever å få personvernet sitt krenket på internett. I løpet av 2022 fikk NorSIS hele 5.818 henvendelser gjennom slettmeg.no.

I oktober koordinerer NorSIS for tiende gang Nasjonal sikkerhetsmåned. Formålet med Nasjonal sikkerhetsmåned er å øke engasjementet, bevisstheten og kunnskapen om digital sikkerhet, både i befolkningen og i små og store virksomheter. I 2022 var temaet for sikkerhetsmåneden «Sammen for en trygg digital hverdag», med undertemaene «løsepengeangrep» og «phishing».