Nasjonal sikkerhetsmåned: Stor oversikt over konferanser og andre aktiviteter som skjer i oktober!


Enten det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighets «Nasjonal Sikkerhetsdag», hvor du får det siste om 5G, eller Data Equpiments webinar om tjenesteutsetting av IT-drift: I løpet av Nasjonal sikkerhetsmåned gjennomføres det en rekke fysiske og digitale aktiviteter i hele Norge som har som mål å gjøre din virksomhet, og din digitale hverdag, tryggere.

For 11. gang koordinerer NorSIS den årlige informasjonssikkerhetskampanjen på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Kampanjen, som gjennomføres i store deler av Europa, organiseres av EUs informasjonssikkerhetsorgan ENISA.

Årets tema for Nasjonal sikkehetsmåned, er «En trygg digital hverdag», med undertemaene forebygging og digital førstehjelp.

NorSIS har satt sammen en aktivitetsoversikt som viser hvor du kan få faglig påfyll av informasjonssikkerhet i løpet av oktober måned.

Se alle aktivitetene du kan velge mellom her

Store konferanser, webinarer, podcaster og foredrag

Her finner du store fysiske og digitale konferanser som NOIKOS, Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor, som arrangeres 26.-28. oktober, og KiNS-konferansen, den viktigste møteplassen for kommunal informasjonssikkerhet.

Det er også flere andre aktiviteter, som «SecTalk» – en podcast fra Kiwa og NorSIS om informasjonssikkerhet, et Security Divas-nettverkstreff og mye mer.

I oversikten kan du også få informasjon om foredrag om innføring av styringssystemer hos industribedrifter, delta i frokostmøter, eller Skatteetaten og Universitetet i Agder sin konferanse «Sikkerhetsdagen UiA 2021». Årets tema her er beredskap og ledelse ved cyberangrep.

Bedre synlighet: Få ditt seminar eller konferanse inn på listen

Skal din virksomhet arrangere seminar eller konferanse i forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned? Du kan enkelt registrerer aktiviteter selv, så det dukker opp i aktivitetsoversikten. Dette gir deg bedre synlighet og økt interesse for aktiviteten du skal gjennomføre!