Se hvordan årets opplæringspakke blir


Vi har laget en demoversjon av årets opplæringspakke så du kan se hvordan den er lagt opp og hvordan den ser ut. Om du bestiller før 1. juli får du 15% på pakken og bestiller du innen 1.september får du 10% rabatt.

Mens vi tidligere kunne stole mer på at brannmurer og antivirus beskyttet oss, er hver enkelt av oss i økende grad i dag blitt mål for de digitale angrepene. Det beste forsvaret mot dette er å gi den enkelte ansatte kunnskap om hvordan de skal beskytte seg mot disse.

Vi har derfor utviklet en digital læringspakke som består av åtte interaktive og engasjerende opplæringsmoduler tilrettelagt for pc, nettbrett og mobil. Her får alle tips og råd som vil redusere sjansen for uønskede hendelser og dataangrep på arbeidsplassen og hjemme.

Modulene har høy faglig kvalitet med morsomme læringsspill, videoer og quizer underveis. Det er også lagt opp til at virksomhetene kan lage egne resultatlister for quiz og spill, og kjøre interne konkurranser med premiering for å øke engasjementet blant de ansatte.

 

Her får du en sniktitt på opplæringen

 

Alle som gjennomfører får dokumentert kursgjennomføringene. For virksomheter med flere enn 50 ansatte, eller virksomheter som kjøper egen portal, får også de ansvarlige tilgang til gjennomføringsoversikt og statistikk kontinuerlig.

Opplæringspakken er utviklet av NorSIS , og leveres i samarbeid med den norske digitale læringsplattformen Motimate.

Opplæringspakken koster fra 3000 kroner totalt for en virksomhet med under 20 ansatte og gir tilgang til begge kursene.

Opplæringspakken inneholder

  • Kurset “En trygg digital hverdag” med åtte moduler (tilgjengelig i oktober)
  • Kurset “Trusler og tiltak” med fire moduler (tilgjengelig i juni)
  • Kursbevis til alle ansatte etter gjennomført opplæring
  • Kampanjemateriell
  • Annet relevant kursinnhold

Rabatt ved tidlig bestilling av opplæringspakken

Frem til 1. juli får dere 15% rabatt på bestilling av opplæringspakken. Bestiller dere før 1. september får dere 10% rabatt på pakken.

 

Bestill opplæringspakken

Om kurset «En trygg digital hverdag»

Kurset gir en grunnleggende innføring i digital sikkerhet. Vi tar for oss de vanligste truslene den enkelte bør kjenne til, og gir konkrete råd til forebygging og håndtering av hendelser.

Vi kommer blant annet inn på tema som verdivurdering, passord og påloggingsrutiner, hva som gjør deg sårbar og hvilke avsendere du kan stole på.

De forskjellige modulene inneholder både tekst, video, illustrasjoner og spill – dette er utviklet fra bunnen av for å være en engasjerende måte å lære på.

Den økte kunnskapen som den enkelte ansatte får av kurset, vil gi økt digital trygghet for hele din virksomhet.

Tilgjengelig: Dette kurset er relevant for de ansatte både i deres privatliv og på jobb, og er tilgjengelig fra 1.oktober.

Om kurset “Trusler og tiltak”

Dette kurset gir en kort innføring i de fire mest aktuelle digitale truslene virksomheter må kjenne til i år og hvordan disse best kan forebygges og håndteres.

Hva er løsepengvirus eller verdikjedeangrep? Hvordan kan du minske mulighetene for å bli rammet av kontokapring, eller hvordan gjennomskue et svindelforsøk.

Tilgjengelig: Dette kurset er tilgjengelig fra juni.

Praktisk informasjon til den som bestiller

  • Faktura sendes fra vår samarbeidspartner Motimate
  • Etter bestilling vil Motimate dele informasjon om hvordan ansatte skal registreres
  • Alle ansatte vil motta en e-post med brukernavn og passord for å logge seg inn
  • Databehandleravtale inngås med Motimate ved bestilling av kurs.