Årsrapport i ny drakt


NorSIS sin årsrapport for 2021 gir et tilbakeblikk på prosjekter og aktiviteter vi har vært en del av, innsikt i trusler og trender og nordmenns forhold til digital sikkerhetskultur. I tillegg får du en smakebit på vår nye visuelle profil.

Lars-Henrik Gundersen er administrerende direktør i NorSIS.

-De siste par årene har vist oss at vi trenger en oppgradering av holdninger og adferd. Vi må bygge en nasjonal, digital sikkerhetskultur, og det er enkeltmennesket som sitter med nøkkelen. Samtidig er det arbeidsgiver som må lære oss å bruke den, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.

For ansatte og borgerne handler om å lære å skille sant fra usant, gjenkjenne de farene som lurer og be om hjelp hvis uhellet først er ute.

-Pekefingermoral har ingen hensikt når det vi trenger er en kultur der folk tør å si fra hvis de har kommet i skade for å klikke på noe, åpne noe eller surfe på noe de ikke burde – uten å måtte føle seg dumme eller skyldige.

2021 viste vår sårbarhet

Det var særlig to typer trusler som økte i 2021: sosial manipulering samt digital utpressing og
løsepengevirus.

Eksemplene fra fjoråret er mange og til dels oppsiktsvekkende. Angrepet på Østre Toten kommune fikk stor oppmerksomhet på begynnelsen av året. Ett eneste massivt løsepengevirusangrep lammet alt fra e-post til utbetaling av sosialhjelp, alarmer og medisinutlevering til eldre. Angrepet viste tydelig hvor digitalt sårbare vi er som samfunn.

NorSIS ga ut rapportene “Trusler og trender” og “Nordmenn og digital sikkerhetskultur” i 2021.

Resten av året så vi en rekke andre store angrep på norske virksomheter, blant annet Stortinget og Amedia. Flere av disse angrepene har det til felles at de har potensial til å sette samfunnskritisk infrastruktur ut av spill.

Et viktig tiltak, som NorSIS har satt søkelys på i 2021, er å få flere til å aktivere totrinnsbekreftelse. En YouGov-undersøkelse NorSIS gjennomførte i 2021 viser at 65 prosent vet hva totrinnsbekreftelse er – men at bare 38 prosent av disse bruker det. Det er også tydelige tegn på at bruken av totrinnsbekreftelse flater ut.

– Tiden er derfor inne for å tenke nytt om hvordan vi oppfordrer folk til å ta dette og andre viktige sikkerhetstiltak i bruk. At bevisstheten øker er bra, så lenge vanene følger etter. Da må både arbeidsgivere og storsamfunnet komme enda tydeligere på banen. Dette vil prege arbeidet vårt i 2022, sier seniorrådgiver i NorSIS, Vidar Sandland.

Nasjonal sikkerhetsmåned

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland åpnet Nasjonal sikkerhetsmåned 2021.

NorSIS koordinerer Nasjonal sikkerhetsmåned i Norge på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Sikkerhetsmåneden er en del av EUs informasjonssikkerhetorgan ENISAs årlige europeiske sikkerhetsmåned.

I 2021 var temaet for sikkerhetsmåneden «en trygg digital hverdag for alle», med undertemaene «forebygging og digital førstehjelp».

NorSIS er opptatt av at den nasjonale sikkerhetsmåneden skal være et felles prosjekt, og at vi sammen løfter den digitale kompetansen i Norge. Dette er bakgrunnen for at vi også i 2021 arrangerte en foredragsdugnad under sikkerhetsmåneden.

-Foredragsdugnaden er et etterspurt og populært tilbud under sikkerhetsmåneden. Responsen blant både foredragsholdere og publikum vitner om at foredragsdugnaden er en spennende og god måte å formidle kunnskap på, sier prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned og nestleder i NorSIS, Karoline Tømte.

Ny visuell profil

Oppdateringen av den visuelle profilen tar utgangspunkt i samfunnsoppdraget og verdiene til NorSIS.

NorSIS’ kjernevirksomhet er kunnskapsformidling og utvikling av en digital sikkerhetskultur for å skape bevissthet, påvirke holdninger og å endre sikkerhetsatferd blant innbyggere og små- og mellomstore bedrifter.

I NorSIS benytter vi oss av ulike kanaler for å nå frem med våre budskap og vårt innhold. God formidling krever at vår kommunikasjonsform er effektiv og oppdatert. Dette er noe av bakgrunnen for at vi oppdaterer og fornyer vår visuelle profil.

-Profilarbeidet tar blant annet utgangspunkt i vårt samfunnsoppdrag og våre verdier. Nettsidene våre skal videreutvikles i løpet av 2022, og vi vil i enda større grad være bevisste på innhold og kanalvalg, sier kommunikasjonsleder i NorSIS, Hanne Stine Kind.

Her kan du lese årsrapporten for NorSIS 2021 i sin helhet.