Slik kopierer du en nettadresse (URL)

Hver enkelt nettside på Internett har en unik nettadresse (også kjent som URL og lenke). Her får du vite mer om hva det er og hvordan du kopierer den.

eldre man ser bekymret på pc-skjerm. Prøver å forstå hva en nettadresse er.

Hva er en nettadresse?

Nettadressen viser til den aktuelle nettsiden du besøker, og den kan brukes som henvisning for andre – eksempelvis dersom du ønsker å dele en nettside med en venn. Man gjør dette ved å kopiere adressen, og lime det inn der du ønsker.

Bruksområdene for å dele nettadresser er mange, og er svært nyttig for deg som surfer mye på Internett.

Notater

  • Den samme fremgangsmåten kan benyttes for all tekst som lar seg markeres, ikke bare nettadresser.
  • Kjennetegnet for alle nettadresser er at de begynner med http:// https:// eller www.
  • Nettadresser kan til tider være svært lange. Ikke la dette skremme deg!
  • En kopiert tekst vil ligge lagret i “utklippstavlen” til den blir overskrevet med ny tekst eller til man logger ut.
  • Unngå mest mulig å kopier tekst som du ikke ønsker andre skal se. Det er fort gjort at teksten limes inn på feil sted.

Kopiering av url på mobil eller nettbrett

Bruker du mobilen eller nettbrett og skal kopiere en nettadresse eks. over til en melding eller inn i en app, holder du fingeren på emneområdet der adressen ligger. Det vil åpne seg en dialogboks der du kan velge å kopiere nettadressen.

Gå deretter til meldingen eller appen du vil kopiere inn lenken. Hold fingeren inne på stedet du vil kopiere inn nettadressen til, og du får alternativet om å legge inn kopiert tekst.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.