NorSIS oversetter råd og veiledninger til ukrainsk, russisk og polsk

Sosiale medier brukes av svært mange i disse dager til å holde kontakt med familie og venner, og til å få raske nyhetsoppdateringer. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hva som deles slik at personopplysningene ikke kommer på avveier.

NorSIS har samlet noen grunnleggende råd og har oversatt dem til aktuelle språk som engelsk, ukrainsk, russisk og polsk.

En dame bruker telefonen sin til å hente kode for totrinnsbekreftelse til å åpne opp noe på mac'en sin

Det deles og spres mye informasjon om Ukraina, Russland og den pågående konflikten. En generell oppfordring nå er å tenke seg om før man deler informasjon på nettet og ha bevissthet om hvilke kilder man viser til.

Tilgjengelig informasjon 

-NorSIS har alltid fokus på å gi råd og veiledning til innbyggerne slik at de kan ta gode valg. Mange av de samme rådene vi gir ellers gjelder også i situasjonen vi står i nå. Det er viktig for oss å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle innbyggere i Norge, også de som har bakgrunn fra områdene som nå er involvert i Ukraina-konflikten, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen. 

NorSIS får mange spørsmål om svindel knyttet til konfliktsituasjoner. 

– Generelt vet vi at kriminelle vil utnytte situasjoner hvor det hersker usikkerhet og uro. Det kan for eksempel gi seg utslag i svindelforsøk hvor det spilles på følelser og empati for å samle inn penger eller informasjon, eller skape usikkerhet for å selge falske sikkerhetstiltak. Vi oppfordrer derfor alle til årvåkenhet og bevissthet om dette, sier Gundersen.

Artikkel fra NorSIS med råd på flere språk

Lenker til de ulike språkene: 

Relevante råd og veiledninger fra nettvett.no:

https://nettvett.no/aktuell-svindel/

For øvrige spørsmål og henvendelser angående denne saken, kontakt: