Gode tilbakemeldinger på e-læringstilbudet fra NorSIS

NorSIS tilbyr e-læring sammen med opplæringsplattformen Motimate. Dette er en oppfrisket og forbedret versjon av fjorårets «Trygg digital hverdag». Tilbakemeldingene fra noen av brukerne av årets oppdaterte e-læringstilbud er tydelige. Tjenesten som kombinerer elementer som spill, quiz og animasjoner treffer. Dette har også vært målet ved utformingen av de forskjellige modulene – de skal bidra […]