Gode tilbakemeldinger på e-læringstilbudet fra NorSIS

NorSIS tilbyr e-læring sammen med opplæringsplattformen Motimate. Dette er en oppfrisket og forbedret versjon av fjorårets «Trygg digital hverdag».

Meldinger fra brukere av e-læring 2021
TIlbakemelding fra brukere av Motimates e-læring i 2021

Tilbakemeldingene fra noen av brukerne av årets oppdaterte e-læringstilbud er tydelige. Tjenesten som kombinerer elementer som spill, quiz og animasjoner treffer. Dette har også vært målet ved utformingen av de forskjellige modulene – de skal bidra til forståelig og engasjerende læring.

Innføring i digital sikkerhet

Tema for vårt nye e-læringstilbud er det samme som for Nasjonal sikkerhetsmåned, «Sammen om en trygg digital hverdag», og tar for seg undertemaene «Phishing» og «Løsepengeangrep»/«digital utpressing». Kurset gir en grunnleggende innføring i digital sikkerhet. Vi tar for oss de vanligste truslene den enkelte bør kjenne til, og gir konkrete råd til forebygging og håndtering av hendelser. Vi kommer blant annet inn på tema som verdivurdering, passord og påloggingsrutiner, hva som gjør deg sårbar og hvilke avsendere du kan stole på.

Den økte kunnskapen som den enkelte ansatte får av kurset, vil gi økt digital trygghet for hele din virksomhet.

Lett tilgjengelig

Vi i NorSIS og Motimate legger vekt på at opplæring skal være enkelt, relevant, engasjerende og troverdig. Gjerne med elementer av lek og moro. Opplæringspakka kan gjennomføres på valgfri platform, om det er i nettleser eller på app på telefon.

Opplæringen er delt opp i fem moduler, og vil være tilgjengelig på norsk, engelsk, fransk og tysk. Du kan se en demo av første modul her.