Stor interesse for foredragsdugnaden: Akkurat nå er en tryllekunstner med passordforedrag mest populært


– Det er et foredrag som skal få de ansatte, som ofte tror de har kontroll på sine passord, ofte ikke har det. Det er skremmende å tenke på hvor kort veien er fra et passord på avveie til et ID-tyveri. Her bevisstgjør vi de ansatte og gir de enkle løsninger på hvordan passordhelvete kan løses. Det hele gjøres med godt faglig påfyll pakket inn med magiske og spesielle effekter for å få det til å bli underholdende, sier sikkerhetssjef i KLP og internasjonal anerkjent tryllekunstner, Rune Carlsen.

På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer NorSIS for 11. gang den årlige informasjonssikkerhetskampanjen «Nasjonal sikkerhetsmåned».

En av de mest populære aktivitetene i denne store nasjonale dugnaden som skal gjøre den digitale hverdagen tryggere for alle nordmenn, er foredragsdugnaden. Her kan virksomheter velge blant et 20-talls foredrag med forskjellige temaer innenfor informasjonssikkerhet, og få et foredrag av en ekspert – enten digitalt eller fysisk.

Sikkerhetssjef: Alle med kompetanse bør «bjuda på» i oktober

Ekspertene som stiller opp i dugnaden, og tilbyr å dele av sin kunnskap og kompetanse, kommer blant annet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets IKT-tjenester og en rekke store og små private virksomheter med spisskompetanse innenfor fagfeltet.

– Jeg synes dette initiativet til NorSIS er helt fantastisk. Her kan bedriftene enkelt finne et foredrag som er relevant for dem og enkelt få tilgang til den kunnskapen og kompetansen som finnes der ute. Nå i oktober må alle vi som har ekspertise på dette svært viktige fagfeltet «bjuda på» og holde gratis foredrag for at vi alle sammen blir tryggere på nett, sier sikkerhetssjefen i KLP.

Stort spenn i foredragstemaer – noen er allerede fullbooket

Selv om noen av foredragene allerede har blitt fullbooket, er det fremdeles gode muligheter for å få en ekspert på besøk for å lære mer om alt fra personvern, Dark Web, digital sikkerhet i skolen til ID-tyveri, eller teknisk sikkerhetsdialog med leverandører.

Se oversikten over de tilgjengelige foredragene her

– Det er stor interesse ute blant virksomhetene for å få en ekspert til å motivere og dele kunnskap som kan gjøre virksomheten sikrere mot datakriminalitet og andre uønskede hendelser. Så har din bedrift spisskompetanse som de ønsker å dele med andre virksomheter i foredragsdugnaden i oktober er det bare å melde seg på, sier prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned, Karoline Tømte.

Hvis du ønsker å gi et foredrag i oktober, kan du registrere det her

Bestillere av foredrag belastes et administrasjonsgebyr på 1000 kroner i etterkant av gjennomført foredrag. Bestillere dekker også eventuelle kostnader til reise og opphold for foredragsholder. Det tilkommer ingen andre kostnader.