Stor interesse for foredragsdugnaden!

Oktober 2023 koordinerer NorSIS “Nasjonal sikkerhetsmåned” for 13.gang på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet.

En av de mest populære aktivitetene under Nasjonal sikkerhetsmåned er foredragsdugnaden. Dugnaden gir virksomheter mulighet til å velge blant et tjuetalls foredrag innenfor informasjonssikkerhet, egnet til deres behov.

Ekspertene som bidrar til årets dugnad, kommer blant annet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets IT-enhet, Norges Bank og en rekke store og små private virksomheter med spisskompetanse innenfor fagfeltet.

Stor interesse for AI-foredrag

– Vi synes det er kjempespennende å tilby et foredrag som knytter seg til sosial manipulasjon og nye verktøy i forbindelse med Generativ AI, forteller Torkell B. Håland, Security Consultant i Tietoevry Tech Services.

– Det er første gang vi er med på dette i år, men det er givende å få lov til å dele av våre erfaringer. Vi er opptatt av hvordan AI påvirker informasjonssikkerheten, og gjennom denne dugnaden får vi også anledning til å høre andres tanker og refleksjoner rundt det, fortsetter Håland.

– Vi i Tietoevry gleder oss til å prate mer om dette sammen med de som har booket oss i sikkerhetsmåneden, avslutter Håland.

Stort spenn i foredragstemaer – fortsatt ledige foredragsholdere!

Selv om noen av foredragene allerede har blitt fullbooket, blant annet «Sosial manipulering i lys av AI», er det fremdeles gode muligheter for å få en ekspert på besøk for å lære mer om alt fra sikkerhetsstyring, personvern, til hvordan lurer hackere oss.

Se oversikten over de tilgjengelige foredragene her

– Det er stor interesse ute blant virksomhetene for å få en ekspert til å motivere og dele kunnskap som kan gjøre virksomheten sikrere mot datakriminalitet og andre uønskede hendelser. Har din bedrift spisskompetanse som de ønsker å dele med andre virksomheter i foredragsdugnaden i oktober er det fortsatt mulig å melde seg på dugnaden, sier fungerende daglig leder i NorSIS, Eivind Reiner-Holm.

Hvis du ønsker å gi et foredrag i oktober, kan du registrere det her

Subscribe to our newsletter!