Sosial manipulering

Sosial manipulering utnytter menneskelig kontakt og sosiale evner for å få tak i eller påvirke informasjon. Vi snakker her om «menneskelig informasjonssvindel». Forretningshemmeligheter, personopplysninger og informasjon om IT-systemer kan være verdifulle for andre og misbrukes til svindel eller kriminelle handlinger.

Kriminelle spiller som oftest på fristelser, frykt og tillit når de prøver å svindle deg.

Fristelser

Kan typisk være tilbud om gratis programvare, spill el. Vanlig er også e-poster som oppgir at du har vunnet et større beløp penger, eller andre former for henvendelser hvor det lokkes med seksuelle- eller helsetilbud.

Frykt

Svindleren forsøker ofte å skremme deg til å gjøre noe. F.eks. kan det dukke opp varsler på skjermen når du surfer om at det er oppdaget virus på maskinen/mobilen din. For å bli kvitt problemer må du installere et falskt antivirusprogram. Svindlere bruker også ofte frykt for å skape en følelse av dårlig tid og hastverk. Poenget med å gi deg en følelse av hast, er for å distrahere deg fra “Stopp – Tenk – Klikk”-tankegangen. Svindleren ønsker at du handler uten å dobbeltsjekke informasjonen du er gitt, slik at deres sansynlighet for vinst blir større.

Tillit

Det er vanskeligste å beskytte seg mot sosial manipulering. Svindlerne oppgir seg som personer, bedrifter eller organisasjoner som allerede har opparbeidet tillit hos offeret. Det er tross alt vanskelig å være skeptisk til personer man forventer mail fra.

Hvis du får for eksempel en mail fra noen du kjenner som du ikke forventet, eller den ser annerledes enn hva den personen som oftest sender, vær skeptisk. Se om du kan kontakte personen på en annen måte og hør om dette er riktig, eller send mailen videre til IT og hør om den er ok å åpne.

Hvis du opplever at noen spiller på en, eller en kombinasjon av disse tre faktorene, samtidig som at de forsøker å få deg til å gjøre noe, som for eksempel å trykke på en lenke, installere noe, eller gi fra deg informasjon, så bør du være skeptisk.

Over kan du se en film som illustrerer hvordan det kan gå om du lar deg forlede til å dele for mye informasjon med personer som har uhederlige hensikter.