Presseinvitasjon: Åpning av Nasjonal sikkerhetsmåned – «En trygg digital hverdag»


Samtidig som 1 av 5 nordmenn har blitt mer bekymret for sin egen sikkerhet på nett det siste året, mener like mange at det er lite eller svært lite sannsynlig at dataangrep vil ramme deres arbeidsplass.

Det er ikke lenger snakk om «hvis», men når et dataangrep som løsepengevirus, kontokapring, ondsinnede e-poster eller svindelforsøk vil ramme oss – på jobb eller hjemme.

I oktober koordinerer NorSIS for 11. gang den internasjonale sikkerhetskampanjen «Nasjonal sikkerhetsmåned» i Norge. Årets tema er «En trygg digital hverdag».

På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet ønsker vi å skape stort engasjement rundt digital sikkerhet for å gi norske virksomheter og befolkningen for øvrig en tryggere digital hverdag.

Den offisielle åpningen av informasjonssikkerhetskampanjen foretas av justis- og beredskapsminister Monica Mæland, og markeres med et halvdagsseminar hos Kripos i Oslo.

 

Her blir det spennende og aktuelle innlegg fra noen av de mest sentrale aktørene innenfor det norske informasjonssikkerhetsfeltet:

 • NSM, Kripos, Telenor og Posten bidrar med aktuell innsikt fra deres ståsteder.
 • NorSIS presenterer ferske tall og innsikt fra hjelpetjenesten slettmeg.no.

I etterkant av innleggene legges det til rette for intervjuer av innledere.

 

Arrangør: NorSIS

Når: Mandag 27. september klokken 09:00-12:00 

Hvor: Kripos, Nils Hansens vei 25, 0667 Oslo

Påmelding og strømming: Dersom du ønsker å være fysisk til stede på arrangementet, ber vi om at du kontakter prosjektleder Karoline Tømte på karoline@norsis.no/ 924 83 897.

 

Arrangementet strømmes på YouTube.

 

Program:

 • 08.00- 09.00: Registrering og frokostservering
 • 09.00 – 09.15: Velkommen ved konferansier for dagen, Lars-Henrik Gundersen, Administrerende direktør i NorSIS.
 • 09.15 – 09.25: Offisiell åpning av Nasjonal sikkerhetsmåned 2021 – Monica Mæland, Justis- og beredskapsminister
 • 09.25 – 09.50: “Digital risiko – et taktskifte innen cybersikkerhet” – Bente Hoff avd dir og leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM
 • 09.50 – 10.10: “Your network has been breached and all data is encrypted” – erfaringer fra et datainnbrudd Anders Brunland, IT-direktør i GK
 • 10.10 – 10.20: Pause
 • 10.20 – 10.45: “Digital førstehjelp gjennom slettmeg.no” – Hans-Marius Tessem, leder av slettmeg.no i NorSIS
 • 10.45 – 11.10: “Posten skal frem – også med sikkerhetsbudskap” – Tore Orderløkken, CISO Posten Norge
 • 11.10 – 11.35: “Slik angriper de”-  om å stanse og håndtere svindel i Telenors nett,  Are Myklebust, leder Fraud & Crime Telenor Norge AS
 • 11.35 – 12.00:  “Organisert kriminalitet på internett” – Olav Skard, leder for Nasjonalt cyberkrimsenter NC3 i Kripos

Mer informasjon her: https://norsis.no/markerer-apningen-av-nasjonal-sikkerhetsmaned-med-gratis-fagseminar/