Nasjonale ID-kort reduserer risikoen for ID-tyveri, men elektronisk ID mangler fortsatt


Det er positivt at myndighetene har fått på plass et nasjonalt ID-kort. Samtidig er det viktig at arbeidet med å få en nasjonal elektronisk identitet innlemmet i løsningen fortsetter. Det mener administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.

– Innføringen av et nasjonalt ID-kort er et positivt tiltak for å redusere risikoen for ID-tyveri. Samtidig er det viktig at det fremdeles jobbes for få på plass en nasjonal elektronisk ID i det nasjonale ID-kortet. Først da kan vi være sikre på at vi får en sikker og troverdig identitet, sier Gundersen.

Nå kan norske statsborgere søke om nasjonalt ID-kort. En av hovedgrunnene til innføringen av det nasjonale identitetsbeviset er nettopp å forebygge ID-tyveri og annen alvorlig kriminalitet som arbeidslivskriminalitet. Det nasjonale ID-kortet skal være like sikkert som pass, og bare politiet utsteder dem.

Personkontroll må flyttes fra post og butikk til politiet

– En av hovedgrunnene til at det er viktig å få på plass en nasjonal eID knyttet til ID-kortet er nettopp at det er politiet som står for personkontrollen. For de elektroniske identitetsløsningene som er der i dag er det ofte ansatte i butikker eller postkontor som fastslår innehavers identitet når de utleverer brikken eller kodekortet på posten. Det bør være politiets oppgave å fastslå identitet. De har en helt annen kompetanse, og benytter seg av biometri for sikker identifisering, sier Gundersen.

Dagens eID-løsninger kan misbrukes

Ifølge NorSIS siste ID-undersøkelse har mer enn 100 000 nordmenn over 18 år vært utsatt for ID-tyveri i løpet av de to siste årene. Flertallet har opplevd at andre har kjøpt en vare eller tilsvarende i deres navn på nett (33 %). 21 prosent oppgir at noen har kjøpt en vare eller tilsvarende i fysisk butikk i deres navn.

– Med dagens løsninger kan eID utstedes uten at du vet om det og misbrukes til låneopptak og lignende. Det er ofte personkontrollen som svikter og blir det svake leddet. Med eID-løsningen på plass i det nasjonale ID-kortet vil politiet kunne stå for personkontrollen og legge til rette for at andre kan sjekke om et ID-kort er ekte, for eksempel ved kjøp og salg av bruktbil og lignende, sier den administrerende direktøren i NorSIS.

En statlig oppgave å fastsette rot-identiteten til en person

Ifølge ham er chipen på kortet og infrastrukturen rundt eID allerede på plass. Det er kun aktiveringen av funksjonaliteten som gjenstår.

– Det må være en statlig oppgave å fastsette rot-identiteten til et menneske, også elektronisk. Bare det at staten fastsetter hvem en person er, er grunnlag for en sikker og troverdig identitet. Det nasjonale ID-kortet som nå er på plass, er svært gode nyheter for oss som jobber med å bekjempe ID-tyveri. Nå er det bare eID som gjenstår før vi har et meget bra system på plass, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.