Lanserer tema og kampanjeside for Nasjonal sikkerhetsmåned 2021


For 11. året på rad koordinerer NorSIS Nasjonal sikkerhetsmåned i Norge. «En trygg digital hverdag for alle» er årets tema. Etter over ett år med økt digitalisering og bruk av hjemmekontor er temaet viktigere enn noensinne, både for privatpersoner og virksomheter.

Svindel av ulik art, løsepengevirus, kontoovertakelse og ID-tyveri. Det er noen av de vanligste hendelsene privatpersoner og virksomheter utsettes for. Hver enkelt av oss er et potensielt mål for digitale angrep. Samtidig er det mye den enkelte kan gjøre for å unngå å havne i slike situasjoner. Det beste forsvaret for å unngå å rammes er kunnskap, og nettopp det skal vi i NorSIS bidra med, sier seniorrådgiver i NorSIS og prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned, Karoline Tømte.

NorSIS koordinerer den nasjonale kampanjen i oktober på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Kampanjen er en del av den felles europeiske sikkerhetsmåneden som arrangeres av ENISA, EUs cybersikkerhetsbyrå.

På den nye kampanjesiden sikkert.no vil det i tiden fremover fylles på med informasjon om arrangementer, kurs og andre aktiviteter som skal gjennomføres i kampanjeperioden.

Vil gjøre alle bedre på forebygging og digital førstehjelp

– Digital sikkerhet handler både om å forebygge at ting går galt og å håndtere skaden når den først har skjedd. Med Nasjonal sikkerhetsmåned ønsker vi å trekke frem alt det hver og en av oss kan gjøre for å beskytte oss selv og virksomheten vi jobber i mot uønskede hendelser og angrep.

Likevel er sjansen stor for at de fleste av oss vil oppleve falske nyheter, svindel, passord på avveier, forsøk på sosial manipulasjon eller løsepengevirus.

– Da er det viktig å ha kunnskap om digital førstehjelp. Hva du gjør når du er rammet er viktig for å begrense skadevirkningene. Derfor tilbyr vi opplæringspakker i digital sikkerhet, i samarbeid med den norske læringsplattformen Motimate. Opplæringen gir ansatte i norske virksomheter kunnskap om hvordan de kan beskytte seg og hva de skal gjøre når skaden har skjedd, sier prosjektlederen fra NorSIS.

Bestill opplæringspakke gjennom Motimate

Del dine ideer, aktiviteter eller eksperter med andre norske virksomheter

Et annet viktig mål med Nasjonal sikkerhetsmåned er å skape engasjement for digital sikkerhet. Derfor ønsker NorSIS bidrag og innspill fra alle små og store virksomheter til hvordan vi sammen kan få mest mulig oppmerksomhet om det viktige temaet digital sikkerhet.

– Digital sikkerhet er et lagarbeid der alle må bidra. Vi ønsker å løfte frem det gode sikkerhetsarbeidet som gjøres i Norge. Derfor håper vi at virksomheter som jobber med og engasjerer seg i digitalt sikkerhet tar kontakt med oss slik at vi kan løfte opp deres arbeid og innspill til kampanjen. På sikkert.no kan dere delta på foredragsdugnaden vår både ved å gi av egen tid og kunnskap, eller bestille foredrag fra en ekspert. Det kommer også en aktivitetskalender med oversikt over små og store arrangementer og aktiviteter både i regi av NorSIS og andre aktører, sier prosjektlederen.

Har du en god ide til aktiviteter eller budskap du vil dele for at alle skal bli litt tryggere på nett?

Ta kontakt med prosjektleder Karoline Tømte