Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på besøk hos NorSIS

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger-Mehl på besøk hos NorSISNorSIS
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på besøk hos NorSIS. Fv. faglig leder i NorSIS, Karoline Tømte, styreleder i NorSIS, Hans-Henrik Merckoll, justis-og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), deltidsansatte i NorSIS, Marte Marjorie Søgnen, William Berg og Simen Ramberg og administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.

Mandag 15. august besøkte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) NorSIS. Hun fikk innblikk i NorSIS sitt viktige arbeid for en trygg digital hverdag. Statsråden fikk også møte Marte og Simen som hjelper folk gjennom Slettmeg-tjenesten vår.

Gjorde inntrykk

Marte Marjorie Søgnen og Simen Ramberg er to av seks deltidsansatte i NorSIS som jobber på førstelinjen. De studerer også informasjonssikkerhet ved NTNU. I NorSIS gir de råd og veiledning til folk som tar kontakt og føler seg krenket på nett. Det er fagavdelingen i NorSIS som følger opp de ansatte ved Slettmeg.

Statsråden fikk høre eksempler fra hverdagen på Slettmeg og fikk innblikk i hvor krevende det kan være å bli utsatt for krenkende hendelser på nett. Dette gjorde inntrykk på flere av tilhørerne og statsråden uttrykte hvor viktig tjenesten er for folk.

NorSIS gjør en viktig jobb, og det er helt klart et behov for dere.

Justis- og beredskapsminister, Emilie Enger Mehl (Sp)

Økt behov

NorSIS ser et økende behov for råd og veiledning i befolkningen. I første halvår 2022 har NorSIS håndtert rundt 5500 henvendelser fra publikum.​ Mange spør om råd om kontokapring og bildedeling i sosiale medier.

Vi erfarer at behovet for hjelp og veiledning hos befolkningen er økende. ​

Faglig leder i NorSIS, Karoline Tømte

Besøkende til nettsidene slettmeg.no har økt fra 140 251 første halvår 2021 til 142 106 første halvår 2022.

Enkel råd som kan forebygge uønskede hendelser på nett:

  • Skru på totrinnsbekreftelse der dette er mulig
  • Lag gode passord og ikke del dem med noen!
  • Vær litt skeptisk til forespørsler i sosiale medier og sjekk i en annen kanal om det stemmer at vedkommende har kontaktet deg