Inviterer til seminar om løsepengeangrep og sosial manipulering

Som en del av Nasjonal sikkerhetsmåned 2022 inviterer NorSIS i samarbeid med NTNU bedriftsledere og ansvarlige for IT i virksomheter til et halvdagsseminar på Gjøvik den 19. oktober for å heve kompetansen og bevisstheten om løsepengeangrep og sosial manipulasjon.

Illustrasjonsfoto

Denne sårbarheten og angrepsmetoden har utviklet seg til å bli den mest betydelige cyber- og informasjonssikkerhetstrusselen over hele verden i løpet av de siste årene – og det kan ramme alle. Deler av utfordringen er knyttet til teknologiske svakheter og sårbarheter, men aller mest handler evnen til å forebygge og beskytte seg om ledelse og den menneskelige faktor.

– Det kan være lett å tenke at et dataangrep ikke vil ramme meg og min bedrift eller virksomhet. Det er viktig å huske på at et løsepengeangrep kan ramme alle former for virksomheter, også de små- og mellomstore bedriftene, forteller Knut Ivar Rønning, seniorrådgiver hos NorSIS. Han er prosjektleder for dette arrangementet.

Dette seminaret skal derfor være en arena hvor ledere og ansvarlige for IT skal kunne møtes for å dele og diskutere de utfordringer vi står overfor med tanke på løsepengeangrep og phishing

Knut Ivar Rønning, seiorrådgiver NorSIS

For bedriftsledere og ansvarlige for IT i virksomheter

Seminaret skal primært være en møteplass for ledere og styrerepresentanter i små- og mellomstore bedrifter. I tillegg er det aktuelt med deltakelse fra ansatte som har IT-drift og sikkerhet som hovedoppgaver. Men seminaret er ikke avgrenset til små- og mellomstore bedrifter, men er åpent for alle bedrifter og for deltakere fra offentlig sektor.

Dagen vil være todelt. Den innledes med to-tre korte innlegg for å sette en faglig ramme for resten av seminaret. Deretter vil deltagerne bli delt opp i diskusjonsgrupper hvor de kan dele erfaringer, utfordringer og refleksjoner. Vi vil fasilitere diskusjonene med en «gruppeleder» slik at vi sikrer oss at samtalene bygger videre på tema.

Østre Toten kommune ble rammet av et løsepengeangrep i januar 2021, og det er mange eksempler på at det også har rammet små og mellomstore bedrifter. Når du går hjem fra seminaret, er målet at du som deltager har fått noen ideér og tanker rundt spørsmålene: «Hva gjør deres virksomhet for hindre at du blir rammet?» og «Hva gjør du om du blir rammet?».

Tilsendt rapport i etterkant

Deltagerne blir delt opp i flere grupper, det gjør at det vil være mange samtaler hver I og med at deltagerne blir delt opp i grupper, kan det være interessante synspunkter og faglige momenter som ikke blir diskutert i alle grupper. Derfor kommer vi til å sende ut en rapport i etterkant, som skal summere opp og sammenfatte diskusjonene. På denne måten vil du som deltager også kunne lese hva som ble diskutert i de andre gruppene.