Avlyst: Seminar om løsepengeangrep og sosial manipulasjon

Nettverksbygging, Sikkerhetskultur 14.09.2022

I samarbeid med NTNU inviterer NorSIS bedriftsledere og ansvarlige for IT i virksomheter til et halvdagsseminar på Gjøvik for å heve kompetansen og bevisstheten om løsepengeangrep og sosial manipulasjon.

Gjennom foredrag og diskusjonsgrupper, vil du som deltaker møte andre med
samme utfordringer. Du vil kunne dele erfaringer og kunnskap for å være bedre
rustet for å håndtere uønskede hendelser.

Seminaret er en del av arrangementene som er tilrettelagt av NorSIS i forbindelse med den nasjonale sikkerhetsmåneden i oktober.

Dette skal primært være en møteplass for ledere og styrerepresentanter i små- og mellomstore bedrifter. I tillegg er det aktuelt med deltakelse fra ansatte som har IT-drift og sikkerhet som hovedoppgaver. Seminaret er ikke avgrenset til små- og mellomstore bedrifter, men er åpent for alle bedrifter og for deltakere fra offentlig sektor.

Dagen innledes med korte innlegg for å sette en faglig ramme for seminaret. Deretter det vil deltagere bli satt sammen i fasiliterte diskusjonsgrupper for å dele erfaringer, utfordringer og refleksjoner.

I etterkant vil det bli delt et referat/rapport fra diskusjonene.

Program for dagen

grupper med mennesker på kafe med kaffekopper og pc på bordene

08:30 - 09:00 Registrering og kaffe
09:00 - 09:30 Velkommen og innledning
09:30 - 10:20 Diskusjonsrunde
10:20 - 10:40 Pause
10:40 - 11:30 Diskusjonsrunde
11:30 - 12:00 Oppsummering/Avslutning
12:00 - Fleksibel lunsj