Hva er AI og hva kan det brukes til?

Den siste tiden har det kommet flere ulike tjenester som lar forbrukere benytte seg av AI, som for eksempel OpenAI sin ChatGPT eller Snapchat sin My AI. AI er en forkortelse for Artificial Intelligence som er det engelske ordet for Kunstig Intelligens.

Bilde som viser et eksempelspørsmål på AI tjenesten ChatGPT
Eksempel fra OpenAI sin AI-tjeneste ChatGPT

Hva er AI?

Kunstig intelligens, AI, handler om datamaskinens evne til å utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens. Eksempler på slike oppgaver er gjenkjenning av bilder, å forstå tale, ta beslutninger og lære av erfaring. AI har mange bruksområder. Det kan hjelpe med å automatisere oppgaver, forbedre effektiviteten og nøyaktigheten i ulike oppgaver, og hjelpe til med å løse komplekse problemer.

Den siste tiden har det vært mye snakk om OpenAI sin ChatGPT og Snapchat sin My AI. Andre aktører, slik som Microsoft, Google og Meta utvikler også Kunstig Intelligens til sine tjenester. Disse tjenestene kan gi deg som forbruker svar på en rekke spørsmål og gi informasjon om flere forskjellige temaer.

Hvordan fungerer det?

AI-tjenestene nevnt over har blitt trent på store mengder tekst. Ved å analysere store mengder data og finne mønstre og sammenhenger, bruker AI dette til å ta beslutninger og generere svar på spørsmål fra brukere.

Enkelt forklart vil det si at når tjenesten får et spørsmål bruker den kunnskapen den har lært seg under treningen samt deler av eksisterende tekst for å generere et nytt svar. De ulike tjenestene kan også lære av erfaring, slik at den kan forbedre svarene sine over tid.

Hva bør man tenke over?

AI-tjenestene kan være et nyttig verktøy i flere ulike sammenhenger, og det kan fungere som et godt støtteverktøy i hverdagen. Det er derimot viktig å være klar over at tjenestene ikke alltid vil gi deg nøyaktige svar. Å være kildekritisk gjelder derfor selv om det er kunstig intelligens som gir deg informasjonen. Kunstig Intelligens kan heller ikke fungere som en erstatning for en menneskelig samtalepartner, da teknologien ikke har følelser og empati slik et menneske har.

Samtidig er det viktig å opprettholde god nettvett også når det kommer til hva en velger å dele med tjenesten. Som med alle andre steder på Internett bør du ikke opplyse om personopplysninger eller annen sensitiv informasjon, da en ikke har helt kontroll på hvor disse dataene blir lagret.

Det er viktig å være oppmerksom på potensielle utfordringer og risikoer knyttet til AI, men det er også viktig å erkjenne at det kan ha mange positive effekter og gi store fordeler for samfunnet. Man bør derfor ha en balansert tilnærming til Kunstig Intelligens, som tar hensyn til både utfordringer og fordeler.