Engasjerte 10-åringer på Girl Tech-fest


NorSIS ga råd om nettvett og sosiale medier under årets Girl Tech Fest på Gjøvik.  Målet med arrangementet er å øke interessen for teknologi og realfag blant unge jenter.

Girl Tech Fest på Gjøvik
På Girl Tech Festene får jenter på 4. trinn møte kvinnelige rollemodeller.

Kvinnelige rollemodeller

Girl Tech Fest er et samarbeid mellom ODA Nettverket, TENK – Tech Nettverket for kvinner, IKT Norge og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Arrangementet holdes flere steder i landet, blant annet på Vitensenteret på Gjøvik. NorSIS har bidratt på Girl Tech Fest flere ganger tidligere med ulike tema.

I år bidro rådgiverne Thugitha Kanavathi og Marte Marjorie Søgnen fra NorSIS. De arrangerte workshop om sosiale medier og sikkerhet på nett.

– Det var ekstremt givende å holde foredrag om sosiale medier og det å være sikker på nett for jenter på 4. trinn. Å se engasjementet blant jentene og få lytte til deres meninger og hvilke forskjellige plattformer de benytter i hverdagen var veldig spennende og interessant, sier Marte.

På Girl Tech Festene får jenter på 4. trinn prøve ulik teknologi, de får være kreative og nyskapende og de får ikke minst møte kvinnelige rollemodeller.

Viktig å spre kunnskap

Thugitha og Marte mener slike arrangement er svært viktige for å nå frem til yngre jenter. Kunnskap om mulighetene innenfor teknologi og informasjonssikkerhet kan påvirke yrkesvalg senere i livet. NorSIS samarbeider med flere aktører med et felles ønske om å øke mangfold, likestilling og inkludering i denne bransjen. Security Divas-nettverket og den årlige Security Divas-konferansen er eksempler på dette.

Marte og Thugitha
Marte tar master i Information Security og Thugitha tar bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet på NTNU. Ved siden av studiene jobber de som rådgivere i NorSIS.

Thugita håper Girl Tech Festene inspirerer unge jenter.

– Slike arrangementer er viktig for å kunne vise yngre jenter at de også kan ta en utdanning innenfor IT og sikkerhet. Vi trenger flere kvinnelige teknologer og dette er en fin måte å vise jenter at det er flere retninger innenfor IT også, sier Thugitha.

Hva overrasket dere mest?

– Jeg ble positivt overrasket over jentenes kunnskap, og at nettvett hadde vært et tema de hadde lært om fra skolen tidligere. Dette er kjempebra, siden man blir eksponert for sosiale medier og internett i ung alder. Jeg ble også positivt overrasket over alle innspillene de kom med, og hvor reflekterte de var rundt egen aktivitet på internett, sier Marte.

Thugitha var også overrasket over kunnskapsnivået til 10 åringene.

– Det som var mest overraskende var all kunnskapen de allerede hadde tilegnet seg om teknologi. Nettvett var et kjent tema for mange, og det sier mye om hvor mye de blir eksponert for i en så ung alder.

Her finner du gode råd om digital sikkerhet for barn, ungdom, foreldre og lærere.

Her kan du laste ned en plakat med nettvettråd.

Vil du vite mer om Security Divas-nettverket? Se oversikt over tidligere konferanser.