Fersk undersøkelse: 100 000 har vært utsatt for ID-tyveri


Mer enn 100 000 nordmenn over 18 år har vært utsatt for ID-tyveri i løpet av de to siste årene. Det viser en representativ undersøkelse som NorSIS og Skatteetaten har utført. Det er en nedgang sammenlignet med tidligere år.

– Vi gleder oss selvsagt over nedgangen, og tror dette kan skyldes mer målrettet informasjonsarbeid om hvordan vi kan beskytte oss mot dette. Samtidig er 100 000 et altfor høyt tall, spesielt når vi vet hvilken økonomisk og emosjonell påkjenning dette ofte er, sier seniorrådgiver i NorSIS, Ole Anders Ulsrud.

 

Konferanse om ID-tyveri og falske identiteter

Den 5. og 6. februar i år inviterer NorSIS og Skatteetaten til konferansen IDentitet 2020. Både næringslivsledere, politikere, skattedirektør Hans Christian Holte og en rekke eksperter skal da sette søkelys på den stadig større utfordringen som bruk av falske identiteter utgjør.

Den årlige undersøkelsen viser at 2,5 prosent av de spurte har opplevd at andre har misbrukt deres identitet til å begå kriminelle handlinger. Tidligere år har gjennomsnittet vært på rundt 3,7 prosent. Det betyr at antall rammede er redusert med rundt 50 000 personer.

– Som folkeregistermyndighet er Skatteetaten opptatt av at borgerne har rett til å beskytte sin egen identitet. Med den moderniseringen av Folkeregisteret vi nå gjennomfører, har vi lagt grunnlaget for å gjøre nettopp det, bl.a. ved å legge til rette for å angi om identiteten er kontrollert eller ikke, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

 

Les: Slik forebygger du ID-tyveri

 

Flest identiteter misbrukes til netthandel

De fleste av de som har fått sin identitet misbrukt, har opplevd at andre har kjøpt en vare eller tilsvarende i deres navn på nett (33 prosent). 21 prosent oppgir at noen har kjøpt en vare eller tilsvarende i fysisk butikk i deres navn, mens 13 prosent sier at ID-tyveriet har gjort at andre har utgitt seg for å være dem på sosiale medier, med den hensikt enten å sverte vedkommende eller andre.

 

Tror nedgangen skyldes økt bruk av BankID og totrinnsbekreftelse

– Vi tror at de viktigste årsakene til at dette har gått ned er økt bruk av BankID, både av finansinstitusjoner og andre utsalgssteder, men også at flere bruker totrinnsbekreftelse ved innlogging. Det gjør det langt vanskeligere å misbruke andres identitet på sosiale medier og lignende, sier Ole Anders Ulsrud i NorSIS.

Ifølge deres ferske rapport «Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2019» oppgir nå 37 prosent at de benytter seg av totrinnsbekreftelse der dette er mulig. For bare to år siden var denne andelen på 29 prosent.

 

Eget gratis opplæringskurs lærer deg å sikre deg mot ID-tyveri

NorSIS har også lansert et eget gratis opplæringskurs som skal gjøre både virksomheter og befolkningen for øvrig bedre i stand til å sikre sin egen identitet.

– Her får du svar på hvordan ID-tyveri skjer, faresignalene og ikke minst hvordan du minsker risikoen for å bli utsatt for dette. For mange er det en overveldende og svært belastende opplevelse å oppleve at andre utgir seg for å være dem, sier NorSIS-rådgiveren.

 

Stadig færre anmelder ID-tyveri

Ifølge politiets siste innbyggerundersøkelse er ID-tyveri en av de tingene nordmenn er mest bekymret for å bli utsatt for. Likevel anmelder ifølge undersøkelsen stadig færre nordmenn ID-tyveri til politiet. Av de som hadde opplevd dette oppga hele 82 prosent at det aldri ble anmeldt. Det bekymrer Ulsrud.

– For at vi skal kunne se omfanget av denne type kriminalitet og sette inn de riktige tiltakene, er det viktig at det blir anmeldt. Selv om vår erfaring er at mange ID-tyveri skjer i nære relasjoner, er det også profesjonelle kriminelle som lever av dette. De må stoppes, og det er politiets jobb, sier seniorrådgiveren i NorSIS.

 

Les også: Dette gjør du når du har blitt utsatt for ID-tyveri

 

Felles visjon for en ny helhetlig nasjonal ID-forvaltning

Koordineringsgruppen for ID-forvaltning, som består av Politidirektoratet, Digitaliseringsdirektoratet og Skatteetaten, har i samarbeid med NAV utarbeidet et forslag til en felles visjon for en helhetlig nasjonal ID-forvaltning.

Der står det blant annet at enhver som har fått tildelt et norsk identitetsnummer, i form av et fødselsnummer eller midlertidig identitetsnummer, skal gis mulighet til å dokumentere på en troverdig måte at han eller hun er rette eier av nummeret fysisk og digitalt for å ivareta grunnleggende behov.

– Å få denne visjonen etablert som myndighetenes visjon vil sammen med bedre ivaretakelse av ID-sikkerhet hos banker og andre samfunnsinstitusjoner bidra til å minske risikoen for at noen andre overtar din digitale identitet, sier skattedirektør Holte.