Bilder på nett

Enhver som publiserer bilder på nettet må forholde seg til personopplysningslovens og åndsverklovens bestemmelser, samt det ulovfestede personvernet. Det innebærer at man i utgangspunktet ikke kan publisere et bilde av en person uten samtykke av den som er avbildet. Det er den som har publisert bildene som eventuelt må bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke virkelig foreligger.

Ung kvinne tar en selfie / et bilde eller en video av seg selv med mobilen

Situasjonsbilder

Situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke oppleves krenkende for de som er fotografert. Et situasjonsbilde er bilder hvor selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige formålet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet.

Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, 17. mai-tog eller hendelser som har allmenn interesse. Det gjelder også unntak fra samtykkekravet der avbildningen har aktuell og allmenn interesse, men her er grensen for det lovlige vanskelig. Det som imidlertid er sikkert er at kjente personer har mindre vern enn andre, selv om kjente personer også har et vern.

Viktigheten av å spørre om lov

Det kan ha store negative konsekvenser for personen som opplever at et bilde eller en video blir delt på internett uten samtykke, eksempelvis i jobbsammenheng. Innhold publisert på internett kan også misbrukes av andre. Fyllebilder og nakenbilder er typiske eksempler slikt innhold. Det kan i tillegg føles sårende for personen det gjelder, og det er derfor viktig å tenke seg om før en publiserer et bilde eller annet innhold på internett. Dersom en er i tvil er det best å la være.

Bilder av barn

Man bør i utgangspunktet unngå å dele bilder av barn på nett. Etter hvert som barnet blir i stand til å danne seg sine egne synspunkt, skal foreldre høre hva barnet har å si før de tar en avgjørelse. De skal legge vekt på det barnet mener alt etter hvor gammelt og modent barnet er.

  • Når barnet er fylt 7 år, har det rett til å få si sin mening om saken.
  • Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.
  • Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om et bilde av han/henne skal publiseres på Internett.

Hvem kan gi samtykke for barnet?

Dersom foreldreansvaret er felles, er det tilstrekkeleg at den ene av foreldrene gir samtykke til bildepublisering av barnet. Dersom foreldreansvaret er eksklusivt for den ene, er det den som har foreldreansvaret som kan gi samtykke.

Barnets beste!

Uavhengig av hvem som har juridisk rett til å ta den endelige avgjørelsen på vegne av barnet, er han/hun forplikta av FNs barnekonvensjon til å ta grunnleggende hensyn til barnets beste. Dersom foreldrene er uenige om et bilde bør publiseres eller ikke, bør tvilen komme barnet til gode. Det er viktig å huske at og barn har rett til personvern.

Lovgivning:

Se også: