Bestill et foredrag i oktober


Skap engasjement for sikkerhet ved å invitere en ekspert til å holde foredrag i virksomheten din.

Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned. En måned der alle norske virksomheter oppfordres til å lære opp sine ansatte i digital sikkerhet.

Som koordinator for sikkerhetsmåneden fasiliterer NorSIS en foredragsdugnad. Det er en ordning hvor sikkerhetseksperter donerer foredrag. Det vil si at de holder gratis foredrag om digital sikkerhet. Bestiller din virksomhet et foredrag, betaler dere kun et administrasjonsgebyr på kr 1000,- og eventuelt reise og opphold for foredragsholder.

Her ser du alle foredragene som er meldt inn, og bestiller foredrag til din virksomhet

Et slikt foredrag er et fint supplement til andre aktiviteter i sikkerhetsmåneden. Vi anbefaler at du tar deg tid til å kikke på beskrivelsen til foredragene som er meldt inn, og velger det som passer best for din virksomhet, og de utfordringene dere står overfor.

Mer informasjon om hva din virksomhet kan gjøre i oktober for å bli enda bedre på digital sikkerhet finner du på nettsiden til Nasjonal sikkerhetsmåned.