Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon

04.06.2024

Grunnleggende forståelse av sikkerhetsgradert informasjon, klassifiseringsvurdering av informasjon og hvordan det skal håndteres og beskyttes.

Kurset gir deltakerne en grunnleggende forståelse av hva sikkerhetsgradert informasjon er, hvordan man kan vurdere hvorvidt informasjon skal sikkerhetsgraderes, og hvordan sikkerhetsgradert informasjon skal håndteres og beskyttes. Kurset består av klasseromsundervisning. Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men det vil være en fordel med kjennskap til offentlig forvaltning.

Innhold

  • Kurset vil gi en gjennomgang av bestemmelsene i sikkerhetsloven med forskrifter som omhandler verdivurdering, håndtering og beskyttelse av sikkerhetsgradert informasjon.
  • Innføring i grunnleggende begreper innen informasjonssikkerhet, herunder konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.
  • Innføring i relevante temaer knyttet til håndtering og beskyttelse av sikkerhetsgradert informasjon, eksempelvis oppbevaring, transport, merking og destruksjon.
  • Innføring i en fremgangsmåte for å verdivurdere informasjons konfidensialitetsbehov

Praktisk informasjon

  • Målgruppe: Kurset er for personer som skal tilvirke eller håndtere sikkerhetsgradert informasjon.
  • Kategorier: Klasseromskurs (fysisk)
  • Varighet: 1 dag
  • Pris: 2.000 kr
  • Språk: Norsk
  • Produsent og tilbyder: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

For mer informasjon og påmelding se her.