Sikkerhetsstyring for ledere

04.06.2024

Virksomhetens leder har det endelige ansvaret for det forebyggende sikkerhetsarbeidet og for at dette arbeidet gir forsvarlig sikkerhet som resultat. Det forebyggende sikkerhetsarbeid skal være en del av virksomhetens styringssystem

Kurset gir en innføring i de generelle kravene til sikkerhetsstyring i henhold til sikkerhetsloven, og tar for seg lederens ansvar for sikkerhetsstyring. På kurset vil deltakerne få innblikk i ulike virksomheters erfaringer med sikkerhetsarbeidet fra et lederperspektiv.

Merk: Kursets målgruppe er ledere i offentlig og private virksomheter, som er underlagt sikkerhetsloven. Man kan ikke delta på kurset som privatperson. Deltakerne bør ha kjennskap til sikkerhetsloven med forskrifter.

Innhold

Kurset vil ta opp følgende problemstillinger:

  • Hva sier sikkerhetsloven om sikkerhetsstyring?
  • Hvorfor er det viktig med sikkerhetsstyring og hva er utfordringene?
  • Hvordan integrere krav til sikkerhetsstyring i virksomhetsstyringen?
  • Hvordan sikre god risiko- og sikkerhetsforståelse?

Praktisk informasjon

  • Målgruppe: Ledere i offentlig og private virksomheter, som er underlagt sikkerhetsloven. Man kan ikke delta på kurset som privatperson. Deltakerne bør ha kjennskap til sikkerhetsloven med forskrifter.
  • Kategori: Klasseromskurs
  • Varighet: 1 dag
  • Språk: Norsk
  • Produsent og tilbyder: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

For mer informasjon og påmelding se her.