Webinar: Cybersikkerhet i usikkerhetens tid – hva gjør vi?

Velkommen til gratis webinar fredag 28. oktober kl 10:00-11:30!

Omfattende digitalisering i alle sektorer og bransjer fører til nye og komplekse trusselbilder. Europa opplever for tiden en dramatisk endret sikkerhetspolitisk situasjon, der cyberangrep mot både kritisk infrastruktur så vel som en hvilken som helst bedrift er en potensiell fare. Hvordan håndterer organisasjonen eller virksomheten din stadig mer avanserte former for digital sabotasje og datakriminalitet?

Til vårt gratis webinar 28. oktober kl. 10:00 har vi invitert flere eksperter på IT- og informasjonssikkerhet som i løpet av en drøy time vil gi nyttige tips til hvordan du styrker sikkerheten i din virksomhet og hva som er de største cybertruslene du må være på vakt for akkurat nå.

Prosjektledelse av digitaliseringsprosjekter

Kurset tar utgangspunkt i prosjektmetodikken for offentlig sektor (prosjektveiviseren.no), herunder prosjektfaglige tema. Kurset skal bidra til at prosjektet du som prosjektleder har ansvaret for ikke ender opp med scope creep, forsinkelse eller merkostnader, men blir en suksess.

Kurset fokuserer også på informasjonssikkerhet og personvern, som hvordan finne relevante sikkerhetskrav til prosjektet, hva er relevante sikringsteknikker i ISO 27002, samt en gjennomgang av de artiklene i GDPR som legger føringer for digitaliseringsprosjekter.