Webinar: Cybersikkerhet i usikkerhetens tid – hva gjør vi?

12.10.2022

Velkommen til gratis webinar fredag 28. oktober kl 10:00-11:30!

Omfattende digitalisering i alle sektorer og bransjer fører til nye og komplekse trusselbilder. Europa opplever for tiden en dramatisk endret sikkerhetspolitisk situasjon, der cyberangrep mot både kritisk infrastruktur så vel som en hvilken som helst bedrift er en potensiell fare. Hvordan håndterer organisasjonen eller virksomheten din stadig mer avanserte former for digital sabotasje og datakriminalitet?

Til vårt gratis webinar 28. oktober kl. 10:00 har vi invitert flere eksperter på IT- og informasjonssikkerhet som i løpet av en drøy time vil gi nyttige tips til hvordan du styrker sikkerheten i din virksomhet og hva som er de største cybertruslene du må være på vakt for akkurat nå.

Innlegg fra:

Knut Ivar Rønning, seniorrådgiver, NorSIS Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en del av regjeringens satsing på informasjonssikkerhet i Norge. NorSIS arbeider for at små og mellomstore bedrifter skal ha en trygg digital hverdag, blant annet ved å arrangere nasjonal sikkerhetsmåned hvert år i oktober.

André Schackt (CTO) og Kristine Reme (CISO), Orange Cyberdefense Orange Cyberdefense er en del av Orange Group og en ledende tilbyder av sikkerhetstjenester med mer enn 2500 eksperter, forskere og analytikere i 19 land. Ved hjelp av en kombinasjon av trusselforsknings- og intelligensdrevne løsninger tilbyr de rådgivning, drift og support innen cybersikkerhet.

Kai-Ove Finvold, revisjonsleder, Kiwa

Kiwa er en ledende internasjonal leverandør av testing, inspeksjon og sertifisering. Kiwa leverer blant annet sertifisering i henhold til ISO-standarden 27001 for informasjonssikkerhet, og har sertifisert noen av Norges sentrale aktører innen IT-sikkerhet. Det blir anledning til å stille spørsmål i chatten underveis, og vi svarer på spørsmålene mot slutten av webinaret.

Velkommen!