Security Divas 2024

Hvert år avholdes Security Divas-konferansen på Gjøvik, og arrangementet fungerer som et samlingspunkt for kvinner som jobber innenfor digital sikkerhet og informasjonsteknologi i hele landet.

Formålet er å gi dem inspirasjon og muligheten til å utvide sitt profesjonelle nettverk. Dette nettverket legger vekt på tverrsektoriell deltakelse og viser den varierte bredden innenfor digital sikkerhet. Security Divas-konferansen tiltrekker seg en mangfoldig gruppe deltakere, inkludert ledere, HR-representanter og utviklere fra både kommersielle selskaper og offentlige og ideelle organisasjoner.

Meld deg på og les mer om programmet for 2024