Aktiver totrinnspålogging på LinkedIn

Totrinnspålogging (autentisering) er et ekstra sikkerhetsnivå for innlogging på LinkedIn. I denne veiledningen viser vi hvordan du aktiverer totrinnspålogging på LinkedIn.

En dame bruker telefonen sin til å hente kode for totrinnsbekreftelse til å åpne opp noe på mac'en sin

Hva er LinkedIn?

LinkedIn er et sosialt nettverk orientert om arbeidslivet og forretningsforbindelser. På LinkedIn er brukerprofilene bygget rundt CV-er. Man kan liste opp jobberfaringer, utdanning, kurs, sertifiseringer, kunnskaps- og interesseområder og verv med mer.

Nettverket tilbyr også funksjoner for å søke jobb, finne og undersøke potensielle jobbkandidater, skrive og motta anbefalinger og å dele innlegg, som kan likes og kommenteres av andre brukere.

LinkedIn tilbyr betalingstjenester som jobbutlysninger, reklame, sponsede oppdateringer og bedriftsanalyse.

Hva er totrinnspålogging?

Med totrinnspålogging logger du inn med noe du vet (ditt passord) i tillegg til noe du får (en kode på telefon). Dette hindrer andre uvedkommende å logge inn med din konto, selv om de har ditt passord. Sikkerheten din øker betraktelig med totrinnsbpålogging og vi anbefaler at dette aktiveres.

Før du begynner

Dersom du ønsker å benytte en app for totrinnspålogging må du installere denne på din mobil først. Her er det flere alternativer:

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.