Våre tjenester


NorSIS er et ressurssenter opprettet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet for rådgiving innen informasjonssikkerhet for alle norske private og offentlige virksomheter. Fra 1.4.2013 ble NorSIS faglig overført til Justis- og beredskapsdepartementet.

For å nå ut til flest mulig ønsker NorSIS å samarbeide med leverandører og virksomheter som tar informasjonssikkerhet på alvor. Gjennom å være samarbeidspartner med NorSIS viser virksomheten et samfunnsansvar innen informasjonssikkerhet.

Tjenester fra NorSIS

  • Gir nyheter gjennom norsis.no
  • Holder foredrag på konferanser, workshops – i egen og annens regi
  • Opplyser om tiltak gjennom mer enn 100 veiledninger
  • Gjennomfører og bidrar i konkrete prosjekter med aktive samarbeidspartnere
  • Bidrar til etablering og drift av faglige referanse- og arbeidsgrupper
  • Jobber aktivt mot media for å få informasjonssikkerhet på dagsorden
  • Bidragsyter i samfunnsdebatten
  • Holder kontakt med internasjonale nettverk, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner

Slettmeg.no

slettmegSlettmeg.no er en gratis råd og veiledningstjeneste for folk som føler seg krenket på internett. NorSIS har drevet tjenesten siden 2012   Dette er en gratis råd- og . For å få hjelp kan man kontakte tjenesten via telefon, epost eller kontaktskjema. På nettsiden slettmeg.no finner man mange råd og veiledninger for hvordan man skal fjærne innhold fra internett.

Behovet for bistand til å håndtere nettytringer og krenkelser, og til sletting av digitalt innhold, har økt for hvert år. I 2015 håndterte slettmeg.no nesten 8000 saker og rundt 300 000 brukte nettsidene.

Besøk slettmeg.no

Nettvett.no

nettvett

Nettvett.no er et nettsted hvor man finner informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot enkeltpersoner fra barn til voksene, forbrukere og små og mellomstore bedrifter.

I 2015 inngikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) en samarbeidsavtale med Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) om drift av Nettvett.no. Avtalen skal bidra til til en mer koordinert og bedret informasjonsflyt om sikkerhet og sikkerhetskultur knyttet til IKT. 

Besøk nettvett.no

Nasjonal sikkerhetsmåned

nasjonal-sikkerhetsmnd

NorSIS arrangerte for første gang Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober 2011.

Formålet med den årlige kampanjen hver oktober, er å øke kompetansen og bevisstheten hos næringslivet, det offentlige og media i henhold til internettsikkerhet. Dette gjelder spesielt vår adferd og holdninger på nett både som privatperson og ansatt. Ved å bevisstgjøre om trusselbilde vi må forholde oss til i et digitalisert samfunn, fremmer vi tiltak og opplæring som gjør av vi bidrar til å forebygge, øke bevisstgjøringen og støtter alle offentlige myndigheter i det arbeidet de gjør for å bekjempe datakriminalitet. Jo mer bevisste brukere vi er på nett, jo mer robust digitalt samfunn får vi. Noe som igjen sikrer at vi også får et positivt fokus på mulighetene og verdiskapning vi har i vårt digitaliserte samfunn.

NorSIS har ansvaret for Nasjonal sikkerhetsmåned i Norge og samarbeider med EUs sikkerhetsorganisasjon, The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) . ENISA inviterer alle land i Europa til å delta aktivt i kampanjen. Les mer om EUs sikkerhetsmåned på ENISAs nettsider

Se arrangement

Security Divas

divasKonferansen Security Divas ble etablert av NorSIS i 2010, og har siden den gang vokst for hvert år. Konferansen har utviklet seg til å bli et viktig nettverk for kvinner som studerer eller arbeider med informasjonssikkerhet og er også et nasjonalt initiativ.

Våren 2016, fikk Security Divas med Accenture som strategisk samarbeidspartner. Accenture har inngått toårig samarbeidsavtale hvor målet er å bidra til å få flere kvinner til å velge en karriere innen informasjonssikkerhet. Avtalen innebærer at Accenture går inn som sponsor av Security Divas – nettverket og Security Divas konferansene i 2017 og 2018, samt frokostseminarer.

Security Divas konferansen arrangeres hvert år på Gjøvik i januar. Frokostseminar med Accenture vil i hovedsak holdes i Oslo, og vil bli informert om fortløpende. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer info om Security Divas: post@norsis.no

Se arrangement