Styret


Kort oversikt over hvem som sitter i NorSIS’ styre:

  • Hans-Henrik Merckoll (leder), IBM
  • Bjørn Erik Thon (nestleder), Direktør Datatilsynet
  • Nils Kalstad, NTNU
  • Kristine Beitland, Government Affairs Manager, Microsoft Norge
  • Lars Rognås
  • Karoline Tømte (ansattrepresentant), NorSIS
  • Robin Bakke (observatør), Justis- og beredskapsdepartementet