Sikkerhetsmåneden 2022 tar form

NorSIS koordinerer Nasjonal sikkerhetsmåned i Norge på vegne av Justis-og beredskapsdepartementet. I år handler kampanjen om løsepengeangrep og ulike former for sosial manipulering.  

skrivebord med mac, blyanter og fargeprøver. kreativt rot
Målgruppen for sikkerhetsmåneden er befolkningen og små og mellomstore bedrifter.

Hva er nasjonal sikkerhetsmåned?  

Sikkerhetsmåneden er en del av EUs informasjonssikkerhetsorgan ENISAs årlige europeiske sikkerhetsmåned. Formålet er å øke engasjementet, bevisstheten og kunnskapen om digital sikkerhet, både i befolkningen og i virksomheter. 

I 2021 var temaet «en trygg digital hverdag for alle», med undertemaene «forebygging» og «digital førstehjelp». Tematikken tok utgangspunkt i hovedbudskapene i den europeiske sikkerhetsmåneden.

Monica Mæland åpner konferanse

Åpningsmarkeringen i 2021 ble holdt hos Kripos og innledet av justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Flere bidro med faglige innlegg i etterkant, blant annet den skandinaviske entreprenørkjeden GK som ble rammet av et løsepengevirus sommeren 2021.

Årets tema  

I år handler den europeiske sikkerhetsmåneden om «ransomware» og «phishing». «Ransomware» kan oversettes til løsepengeangrep og er en form for ondsinnet programvare som er utviklet for å låse eller kryptere innholdet på servere og arbeidsstasjoner.  «Phishing» eller «nettfisking» handler om at noen vil lure fra deg personlige opplysninger, ved å få deg til å gå inn på en falsk side og oppgi informasjon. Slik informasjon kan for eksempel være brukernavn, passord, e-postadresse, telefonnummer, personnummer og bankkortnummer. 

Løsepengeangrep og digital utpressing har hovedsakelig økonomisk vinning som målsetting.  

Finner løsninger sammen 

Løsepengeangrep og digital utpressing har utviklet seg til å bli den mest betydelige cyber- og informasjonssikkerhetstrusselen over hele verden i løpet av de siste årene. Det er også mange eksempler på at både statlige aktører og kriminelle grupper har lykkes med denne typen angrep. I dagens digitaliserte samfunn vil dette kunne ha svært negative konsekvenser for både offentlige og private aktører.  

Sikkerhetsmåneden er en unik mulighet til å løfte frem tematikken og til å finne løsninger som kan bidra til en trygg digital hverdag.  

I løpet av sommeren vil vi komme med mer informasjon om innhold og form på årets kampanje. Vi minner om at sikkerhetsmåneden aldri blir bedre enn summen av alle som bidrar og deltar!

Årets aktiviteter

Foredragsdugnad  

En av de mest populære aktivitetene var foredragsdugnaden som la til rette for at bedrifter kunne bestille gratis foredrag fra ulike fagpersoner og virksomheter. 

Foredragsdugnaden er et etterspurt og populært tilbud under sikkerhetsmåneden. Responsen blant både blant foredragsholdere og publikum vitner om at foredragsdugnaden er en spennende og god måte å formidle kunnskap på.

Karoline Tømte, prosjektleder for sikkerhetsmåneden 2020 og 2021

E-læring og kurs  

NorSIS vil i år ikke lage og selge nye, egne opplæringspakker for sikkerhetsmåneden. Vi ønsker å synliggjøre det brede tilbudet som allerede finnes hos både private og kommersielle aktører.  

Vil du holdes oppdatert?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Subscribe to our newsletter!