Foreldre må engasjere seg i barnas verden, både på og utenfor nettet


Det er den samlede tilbakemeldingen fra ekspertene som var med på vår markering av Safer Internet Day. En dag som markeres over hele Europa for å rette søkelyset mot å skape trygge og positive omgivelser for barn og unge.

Arrangementet hadde tittelen «Den digitale foreldrefloka – nye problemstillinger eller kjente utfordringer i nye kanaler?». Det korte svaret på det spørsmålet er både ja og nei.

DU KAN SE OPPTAK AV ARRANGEMENTET HER

Medietilsynets undersøkelse Barn og Medier 2020 viser at norske barn lever svært digitalt og bruker mange ulike dingser som er koblet til internett. Samtidig oppgir barn mellom 9 og 18 år at det å bruke digitale plattformer som for eksempel spill, gir dem mye både sosialt påfyll og viktig læring i engelsk, strategibruk og samarbeidsevner, selv om det tar mye tid.

E-sportforbundet: Snakk med barna om hva de spiller, finn balansen mellom fysisk aktivitet og spill og dann foreldrenettverk

Likevel er dette noe mange foreldre sliter med å forstå. Leder i E-sportforbundet Jack Holand tror mange foreldre er preget av antagelser om teknologi basert på egen oppvekst. Han mener nøkkelen er å forstå dette ut fra ungenes perspektiv og akseptere at verden er i forandring. Snakk med ungene og spill med dem. Selv om alt kanskje ikke er like morsomt for deg som voksen viser du at du bryr deg. Kanskje du også kan starte med å spille spill du selv har et forhold til, som golf, formel1 eller fotball?

Samtidig er det viktig at vi som foreldre er gode forbilder med tydelige grenser. Mange spill legger opp til å være sosial, både i chatterom og i selve spillet. Det er viktig å respektere barnas personvern, det vil si at du vet hvor de er, men ikke alt de gjør. Snakk med barna om hva som er greit og ikke og vær en de kan komme til hvis de opplever noe ubehagelig eller noe de ikke synes er greit. Bygg også foreldrenettverk slik at dere kan diskutere aldersgrenser, spilletider eller andre ting. I tillegg er det viktig at foreldre kan hjelpe barna å løse konflikter som kan oppstå når de spiller på lik linje som å løse konflikter som oppstår på fotballbanen eller lekeplassen.

Les mer om Norges E-sportforbund

Barneombudets ekspertgruppe: Bygg tillit til barna deres, aksepter at dere ikke kan ha kontroll over alt, men bør være en barna kan komme til og lag kjøreregler som gjelder både det fysiske og det digitale

Mange foreldre har nok, siden koronapandemien traff oss, innsett hvor viktig det er for unge å være sosial på digitale flater. Likevel er det nok få som forstår hva barna kan og vil utsettes for på nett. Dette handler mye om at farer fra det virkelige liv har blitt flyttet over til det digitale. Ella, David og Tom fra ekspertgruppa mener dette i stor grad handler om opplæring, både av ungdom og foreldre. Ungdom må lære å være kritiske til det de opplever og det de selv gjør. Samtidig henger det å oppføre seg bra på nett like mye om hvordan vi oppfører oss i hverdagen. Utfordringen med nettet er at det er en uendelig mengde innhold å ta av, dersom noen søker for eksempel skadelig innhold om de har det vanskelig.

Ungdommene mener det er lurt å avtale kjøreregler som gjelder både på nett og i det fysiske liv. Det kan være at foreldre skal vite hvilke plattformer barna bruker, uten at de skal følge dem der eller vite alt de gjør. Det kan også være konkrete regler som å aldri dele bankkortet sitt på nett eller alltid huske å spørre før du deler bilder av noen.

Les rapporten ekspertpanelet har skrevet om «Ungdom og digitale medier

Les mer om Barneombudets arbeid for tryggere digital hverdag

FUG – Foreldrenettverk for grunnskolen: Vær årvåken uten å overvåke, be om hjelp hvis du er bekymret for barnet ditt og samarbeid med de andre foreldrene i klassen

FUG jobber for et godt hjem-skole samarbeid. De siste 10 årene har alt fra lek, samarbeid og konflikter mellom barna blitt flyttet fra synlige arenaer til arenaer vi ikke ser og som vi kanskje heller ikke kjenner til, sier FUG-utvalgsmedlem Stig Oprann. Det har endret måten vi oppdrar og kan oppdra barna våre. Det digitale som skjer hjemme, har betydning for hvordan barna har det på skolen og i den fysiske verden. Og digitale valg skolen gjør, får konsekvenser hjemme. Det er derfor enda viktigere enn tidligere å se helheten og sammenhengen i alt barna våre gjør.

Foreldre og lærere må være gode støttespillere for hverandre og forstå at valg påvirker begge. Skolen må spille på lag med foreldre og involvere FAU i digitalisering av skolen, som for eksempel opplæring i nettsikkerhet, personvern og digital dømmekraft for lærere, elever og foreldre. Samtidig bør foreldre sørge for å bygge nettverk, hjelpe hverandre til å følge med og be om hjelp hvis de er bekymret for barnet sitt.

Les mer om FUG sitt arbeid

Datatilsynet: Vær et godt forbilde ved å respektere barnets personvern, sett deg inn i barnas digitale liv og hjelp barna å bygge kunnskap til å gjøre egne refleksjoner om sitt eget og andres personvern

Personvern er en grunnleggende verdi og en rettighet alle har, også barn. Det er budskapet fra Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon. Det handler både om å ivareta sitt eget personvern, men også å respektere andres personvern. Mange foreldre synes det er vanskelig å forstå eller vite hva barna driver med på digitale plattformer. Når flere av disse plattformene har løsninger som gjør det mulig å kontrollere barna, kan det gi en følelse av trygghet.

At foreldre til enhver tid vet hvor barna er eller hva de gjør. Det er naturlig, men det lærer også barna at det å overvåke andre eller selv bli overvåket er greit. Når barna i sin tur forholder seg til sine venner, kjærester eller andre vil dette gjøre det utfordrende for dem å respektere andres personvern.

Å vise interesse, engasjere seg i barnas digitale liv, følge en youtuber, opprette en konto på TikTok eller snapchat kan være en måte å starte på. I tillegg er det mange gode veiledninger, filmer og annen informasjon på www.dubestemmer.no En ressurs for digital dømmekraft og personvern både for elever, lærere og foreldre som Datatilsynet er stolt samarbeidspartner i, sammen med Utdanningsdirektoratet.

Les mer om Datatilsynets arbeid for barn, unge og skole

NorSIS: For å ta gode valg, må man ha kunnskap og informasjon

Vi i NorSIS jobber for en trygg digital hverdag for alle. Derfor er foreldre og barn viktige målgrupper for oss. Sikkerhet er viktig på alle arenaer og for hele samfunnet, fordi kriminalitet og uønskede hendelser skjer alle steder der og i alle kanaler der folk er.

En undersøkelse NorSIS gjorde i 2018, viste at ungdom i mindre grad enn resten av befolkningen fikk organisert opplæring i digital sikkerhet. Dagens barn er morgendagens voksne og arbeidstakere.

For å ta gode valg, er man avhengig av kunnskap og informasjon. Derfor er vi opptatt av at alle skal ha kunnskapen de trenger.

Her er noen av våre ressurser:

Gratis nettkurs for foreldre, barn og lærere

Nedlastbar plakat med nettvettråd for barn og unge

https://slettmeg.no/

https://nettvett.no/