Informasjon

SecFlix er en portal for de aller beste og mest nyttige informasjonssikkerhetsfilmer.
Filmene lagres ikke her, men hentes fra YouTube, Vimeo eller andre plattformer.

Ønsker du din film på SecFlix?

Send oss en e-post på post@norsis.no med link til filmen.
NorSIS vurderer alle filmer før de eventuelt legges ut på SecFlix.

Tips for å lage en god film til SecFlix

 1. HVILEN TYPE FILM SKAL DERE LAGE? Her er det et godt tips å ta utgangspunkt i de fire kategoriene vi har satt opp:
  • Smarte tips –være en tankevekker og gi inspirasjon til å bedre sikkerheten for seg eller sin virksomhet
  • Pass på – dette er noe som kan skje, som du bør kjenne til og se opp for
  • Fiks det – helst korte filmer som forklarer eller viser deg hvordan du løser et problem, sikrer deg eller enhetene dine eller lignende
  • Forstå det – en forklaring på eller demonstrasjon av hvorfor noe er slik eller hvordan noe fungerer
 2. BUDSKAP: Hva vil dere si?
 3. MÅLGRUPPE: Hvem vil dere nå? Tilpass budskap og språk til mottageren
 4. ETTERLATT INNTRYKK: Hva skal mottageren sitte igjen med? Hvilket behov skal dere dekke?
 5. FORMAT: Hvilken innpakning ønsker dere å bruke? Hvor lang skal filmen være? Vi anbefaler fra 30 sek til maks 8 min i dette formatet ettersom hvilket budskap, målgruppe og hva dere ønsker de skal få ut av filmen.
 6. ANSLAG: Hvordan skal dere fange publikum de første 5 sekundene?

Forbehold

Filmene som ligger i Secflix er levert fra flere kilder. NorSIS vurderer filmene før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for innholdet i filmene. Eventuell skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon i disse filmene kan derfor ikke NorSIS holdes ansvarlig for.

Du finner NorSIS sin personvernerklæring her.

(Visited 414 times, 1 visits today)