Vær oppmerksom på ny svindelmetode

Den siste uken har mange nordmenn opplevd å bli ringt til av engelsktalende personer som varsler om sikkerhetsproblemer knyttet til personnummer eller nasjonalt ID-kort.

Hånd holder en telefon som lyser opp i mørket

Ny svindelmetode

Både nettpatruljene i politiet og NorSIS har fått flere henvendelser den siste uken om denne typen telefonoppringninger. Henvendelsene har kommet fra hele landet.

Personene oppgir at de ringer fra utenlandske myndigheter. Dette er forsøk på svindel og det er viktig å ikke følge instruksjonene om å dele sensitiv informasjon, råder politiet og Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS.

– Det er viktig at vi hjelper hverandre med å forebygge slike situasjoner. Derfor er vi opptatt av at så mange som mulig blir klar over nye svindelmetoder og at de gjør gode valg om de blir utsatt for det, sier Kjersti Rønholt, seksjonsleder ved NC3, Kripos.

Ber om personopplysninger

Det tas stadig i bruk nye svindelmetoder, og denne type kriminalitet bekjempes mest effektivt ved at folk blir satt i stand til å forstå at dette er svindel. De siste tilfellene politiet, NorSIS og andre aktører har fått tilbakemelding om har en noe annerledes fremgangsmåte enn tidligere.

Denne svindelmetoden går ut på at personer blir oppringt fra et nummer som ser ut som et norsk nummer, men med ett siffer for mye. Personen som ringer snakker engelsk og det kan høres ut som budskapet er spilt inn på forhånd. Personen utgir seg for å være fra politiet eller en annen troverdig aktør og sier det er problemer med ID-kortet til vedkommende.

Deretter kommer et tastevalg for å få videre hjelp. Om den som blir oppringt taster videre ender samtalen opp med en oppfordring om å taste inn sifrene i personnummer eller kontonummer. 

– Det er viktig å ikke oppgi personopplysninger på denne måten. Politiet eller andre myndigheter i Norge eller i utlandet vil ikke be om dette i en slik telefonsamtale, sier Rønholt.

Sosial manipulasjon

– Dette er et typisk eksempel på sosial manipulasjon, der kriminelle ofte spiller på følelser som frykt, fristelser eller tillit for å få deg til å utføre en handling. I dette tilfellet spilles det på frykt for at sensitiv informasjon er på avveier.

Karoline Hultman Tømte, faglig leder i NorSIS

– I tillegg utgir svindlerne seg for å representere en myndighet eller autoritet som de fleste har stor grad av tillit til. Mange kan også oppleve det som vanskelig å si nei til noen som utgir seg for å være fra myndighetene eller andre troverdige aktører, sier Karoline Hultman Tømte, faglig leder i NorSIS. 

Råd om du blir utsatt for telefonsvindel 

  1. Sjekk om telefonnummeret du blir ringt fra har riktig antall siffer ut fra norske telefonnummer. Det er uansett ikke farlig å svare på et anrop, men vær oppmerksom på hva du selv gir av opplysninger. 
  2. Har du svart på anropet og mistenker at oppringningen er falsk – avslutt samtalen.
  3. Har du trykket på valget om å fortsette samtalen og blir bedt om å oppgi kontonummer eller personnummer, vær oppmerksom. Du skal ikke oppgi sensitive opplysninger. Hverken personnummer, kortnummer eller dele bilde av din legitimasjon. Avslutt samtalen.
  4. Har du oppgitt personopplysninger som kontonummer eller personopplysninger – ta kontakt med bank og forsikringsselskap. Det kan være lurt å aktivere frivillig kredittsperre hos kredittopplysningsforetakene. Da vil det være vanskeligere for uvedkommende å ta opp lån i ditt navn. 
  5. Anmeld forholdet til politiet. Er du usikker på hva eller hvordan du skal gjøre dette, ta kontakt med din lokale nettpatrulje eller politiet.no for råd og veiledning. 

Få flere gode råd på se våre veiledninger. Har du opplevd noe på nett eller ønsker å få hjelp, kontakt NorSIS sin førstelinje eller politiets nettpatruljer 

For øvrige spørsmål og henvendelser angående denne saken, kontakt: