Opplæring


I forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned oppfordrer vi alle virksomheter til å gjennomføre opplæring av de ansatte i oktober. NorSIS med samarbeidspartnere utarbeider hvert år en opplæringspakke i informasjonssikkerhet spesielt rettet mot små- og mellomstore bedrifter. Dette programmet er nyttig for alle ansatte uansett type virksomhet og inneholder generelle, grunnleggende råd som gjelder både privat og på jobb. 

Les mer om hvordan man kan planlegge opplæring i egen virksomhet.

Opplæringspakken inneholder e-læring, levert av XtraMile, samt digitalt kampanjemateriell som ppt-presentasjon, plakater, filmer og brosjyrer. Opplæringspakken er gratis for virksomheter med inntil 20 ansatte og bestilles på nettsidene til Xtramile.

 

bestill OppLÆRINGSPAKKEN

Om opplæringspakken

Innholdet i opplæringspakken er basert på årets tema og består av e-læring til de ansatte og kampanjemateriell for hele virksomheten.

E-læring:

I samarbeid med XtraMile kan vi tilby E-læring med tema informasjonssikkerhet som er nyttig for alle ansatte. E-læringen blir sendt ut direkte til de ansatte i oktober. Det er totalt 8 moduler, 2 moduler per uke som hver tar 2-4 minutter å gjennomføre. Årets e-læring inkluderer:

  • 8 moduler e-læring utarbeidet av NorSIS
  • Gjennomførings-statistikk for alle virksomheter
  • Egen kursportal for virksomheter med over 100 ansatte (ut november).
  • Virksomheter som kjøper Bronse-, Sølv- eller Gullpakken kan legge til egen logo og design. Kjøpere av Gullpakken kan også få tilpasset kursinnhold.
  • Mulighet for å bestille utvidede pakker fra XtraMile med flere leksjoner, webseminar m.m.

Kampanjemateriell:

 

En power-point presentasjon som beskriver viktige tiltak og hvorfor disse er viktige. Leder eller sikkerhetsansvarlig vil kunne presentere denne for de ansatte. 

Filmer som kan vises internt til de ansatte. 

Plakater med tema informasjonssikkerhet i PDF, som kan henges opp i fellesarealer.

Brosjyrer med sikkerhetstips i PDF, som kan deles ut til de ansatte.

De ansatte er en viktig ressurs for å sikre god informasjonssikkerhet i virksomheten. I mange tilfeller er det bare bevisste medarbeidere som kan hindre virusangrep, sensitiv informasjon på avveier eller at forretningshemmeligheter havner på Facebook. Det er viktig å sørge for opplæring av de ansatte slik at de skal kunne vite hva som er viktige sikkerhetstiltak og kunne bidra til god sikkerhet i bedriften.


Tilleggsprodukter

I tillegg til den digitale opplæringspakken kan du bestille trykte versjoner av kort, brosjyrer og andre sikkerhetspåminnelser. De kan deles ut til ansatte f eks på møter, stands eller interne seminarer. Plakater og dekaler kan henges opp i kantine, på toaletter, heiser mv. Drops, sjokolade, isskraper, reflekser m.m. kan legges i kantina eller på møterommet.

Bilder av alle produktene finner du i vår nettbutikk.


Kartlegging

NorSIS har utviklet en metode for å kartlegge informasjonssikkerhetskultur, og tilbyr nå dette for bedrifter. Kartleggingen kan enten gjennomføres én gang, eller før og etter opplæringstiltak. 

Les mer om kartlegging av informasjonssikkerhetskultur for bedrifter


Bestilling

For bestilling av opplæringspakken, vennligst besøk gå til:  xtramile.no/sikkerhetsmaneden2018

For bestilling av tilleggsprodukter og kartlegging, vennligst gå til: norsis.no/nettbutikk


Levering

Opplæringspakken kommer i to leveranser.

E-læringen blir sendt ut direkte til de ansatte i oktober. Det er totalt 8 moduler, 2 moduler per uke som hver tar 2-4 minutter å gjennomføre. Dere vil motta en henvendelse fra leverandøren, der de ber dere registrere alle e-postadressene som skal motta e-læringen.

Resten av opplæringspakken med kampanjemateriell fra NorSIS blir gjort tilgjengelig på sikkert.no i begynnelsen av september. Dere vil få tilsendt en e-post med lenke til opplæringspakken og innloggingsinformasjon. Denne delen av pakken inneholder en presentasjon knyttet til årets tema i oktober, plakater som kan trykkes og henges opp, små filmsnutter, og brosjyrer.


Spørsmål

Har du spørsmål om opplæringspakken eller ønsker mer informasjon ring 4000 5899 eller send epost til post@norsis.no