NorSIS har nye nettsider og ny visuell profil

Nye nettsider, logo og farger skal sørge for at budskapene til NorSIS presenteres på en tydelig, profesjonell og forutsigbar måte. 

Norsk senter for informasjonssikring sin kjernevirksomhet er kunnskapsformidling og utvikling av en digital sikkerhetskultur. Vi skal jobbe for å skape bevissthet, påvirke holdninger og å endre sikkerhetsatferd blant befolkningen. Det krever profesjonalitet i alle ledd. 

– Vårt samfunnsoppdrag krever profesjonell og tydelig kommunikasjon. Det betyr at vi må oppdatere og fornye oss slik at vi sikrer at innholdet når frem til befolkningen, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.  

Nødvendig grep

NorSIS har helt siden etableringen i 2010 vært opptatt av god formidling. Å jobbe for en trygg digital hverdag for alle innebærer at rådene som blir gitt er forståelige.  

– Det var nødvendig med en oppdatering av nettsidene våre. Vi har gjort et grundig forarbeid for å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan gi gode råd og møte målgruppene våre på nett. Vi gleder oss til å ta i bruk de nye sidene, sier faglig leder i NorSIS, Karoline Tømte.  

Moment Studio

Nettsidene er strukturert på en brukervennlig måte, men tematikken er den samme. I tillegg er innpakningen ny. Parallelt med nettsideprosjektet har vi jobbet med å fornye den visuelle profilen til NorSIS.  

– Vi har tatt utgangspunkt i de opprinnelige elementene og har blant annet fornyet logo, fargepalett og bildestil. Vi ønsker å bli oppfattet som tilgjengelige og trygge og dette krever en kommunikasjonsform som alle forstår, sier kommunikasjonsleder i NorSIS, Hanne Stine Kind. 

Dette er målgruppene våre

– Vår primære målgruppe er innbyggerne. Vi i NorSIS skal sekundært bidra med råd og veiledning til små- og mellomstore virksomheter. Med innbyggere menes både enkeltindivider som privatpersoner og ansatte i virksomheter, avslutter Hanne Stine Kind.

NorSIS er en uavhengig medlemsforening. Informasjon som kommer fra Norsk senter for informasjonssikring skal være åpen og tilgjengelig for alle og sørge for at flest mulig kan dra nytte av NorSIS sine tjenester og informasjon.