NorSIS er tilbake i full drift, etter to uker med driftsstans

2022 var et krevende år for NorSIS, også økonomisk. Det førte til at virksomheten dessverre måtte permittere alle ansatte i to uker, i påvente av en avklaring med Justis- og beredskapsdepartementet rundt tilskuddet for 2023. NorSIS har nå fått avklaringen vi trenger for å kunne gjenoppta drift og få alle ansatte tilbake på jobb. Også førstelinjen slettmeg.no er åpen igjen og i full drift fra onsdag, og alle henvendelser vil bli besvart som normalt.

– NorSIS har hatt tett dialog med departementet den siste perioden, og setter stor pris på viljen de har vist til å komme oss i møte. Vi ser frem til å levere på det viktige oppdraget fra departementet også i 2023, sier styreleder i NorSIS, Hans-Henrik Merckoll.

Ansatte i Norsis jobber i åpent landskap. Mann med headsett sitterforan PC mens en annen mann står ved siden av. To mennesker i bakgrunn.
Førstelinjen slettmeg.no er åpen igjen og i full drift fra onsdag 18. januar

Takker for støtte

I perioden etter at permitteringene ble kjent, har NorSIS fått mye støtte, både lokalt og nasjonalt.

Det betyr mye å se at det er så mange som mener at NorSIS gjør en viktig jobb, og at det er stort behov for oss.

Karoline Hultman Tømte, fungerende daglig leder NorSIS

– Jeg er glad og ydmyk over at departementet fortsatt har tillit til NorSIS, og at de mener vi er de rette til å løse dette viktige oppdraget. Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med å bidra til en trygg digital hverdag for befolkningen og de små og mellomstore virksomhetene i landet vårt, sier Tømte.

Fungerende daglig leder retter en stor takk til styret for ekstraordinær innsats i en krevende tid, og ikke minst en stor takk til de ansatte.

Styreleder berømmer også ansattgruppen for innsatsen

– Jeg er imponert og stolt over måten de ansatte har håndtert den svært uforutsigbare arbeidssituasjonen de har stått i over tid. Det er et svært kompetent og motivert team som nå ser frem til å levere på det viktige samfunnsoppdraget til NorSIS, sier Merckoll.

Veien videre

NorSIS har tatt noen tunge økonomiske investeringer i 2022, som har vært nødvendige for driftsstabilitet, samt sette virksomheten i bedre stand til å løse oppdraget med å gi gode råd og veiledning til befolkningen og virksomheter.

– NorSIS trenger en forutsigbar og bærekraftig driftsmodell fremover, med solide samarbeidspartnere, som bidrar til sikker drift, sier Merckoll. Det blir en viktig oppgave fremover å finne gode samarbeidspartnere som vil ta sin del av samfunnsansvaret med felles innsats for den nasjonale sikkerheten.

Tømte håper flere virksomheter føler seg kallet til å bidra til felles måloppnåelse. – Jeg oppfordrer alle virksomheter som ser viktigheten av det arbeidet NorSIS gjør, til å ta kontakt med oss for å se på mulig samarbeid. Vi må finne gode synergier, og se på hvordan vi sammen kan løse dette viktige samfunnsoppdraget i fellesskap, sier hun.

Nyhetsbrev

Subscribe to our newsletter!