NorSIS-direktør Lars-Henrik Gundersen slutter

Lars-Henrik Gundersen slutter som administrerende direktør i NorSIS. Gundersen har vært i foreningen siden 1. desember 2020. Etter avtale med styret har Gundersen allerede gått ut av stillingen. Faglig leder Karoline Hultman Tømte har fungert som daglig leder siden 1. november og er nå konstituert som daglig leder inntil videre.

– Jeg er veldig takknemlig for to spennende, men også krevende år i NorSIS. Jeg kom inn midt i pandemien, som ga store utfordringer med bortfall av store deler av NorSIS sine inntekter. Det krevde en enorm omstilling i foreningen. Jeg er stolt av hvordan de ansatte har vært endringsvillige, og hvordan de har håndtert situasjonen. I løpet av disse to årene er foreningen profesjonalisert på flere områder, ny fremtidsrettet kompetanse er hentet inn og man har tatt viktige investeringer blant annet i nye nettsider. Disse investeringene vil være helt avgjørende for NorSIS sitt arbeid fremover. Tiden er nå riktig for å gi stafettpinnen videre, og jeg ønsker NorSIS all lykke til med sitt viktige samfunnsoppdrag, sier Lars-Henrik Gundersen.

– Jeg vil takke Lars-Henrik Gundersen for hans bidrag til foreningen i en krevende tid. Vi ønsker han lykke til videre med nye oppgaver, sier styreleder i NorSIS, Hans-Henrik Merckoll.

– Nå ser vi fremover og tar fatt på de mange viktige oppgavene vi har foran oss, der vi hele veien jobber for en trygg digital hverdag for alle. Vi er glade for å kunne være til stede for befolkningen blant annet gjennom førstelinjetjenesten vår slettmeg, avslutter Merckoll.