Nettvett.no


NettVett.no er nå lansert med nytt design og med oppdaterte veiledninger.

For å bidra til å øke samfunnets kunnskap om IKT-sikkerhet inngikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og NorSIS en avtale om drift av nettportalen Nettvett.no.
Nettvett.no har eksistert siden 2005, men er nå videreutviklet og revitalisert gjennom dette samarbeidet. Nettsiden skal bidra til sikrere bruk av Internett for innbyggere og mindre og mellomstore bedrifter som er nettsidens målgrupper.

NorSIS har redaktøransvaret for Nettvett.no og vil ha det daglige ansvaret. Nkom og NSM er med på eiersiden og skal aktivt bidra til innholdet og nettsidens utvikling.

NettVett.no er nå lansert med nytt design og med oppdaterte veiledninger samt at vi har samlet veiledningene som var på Nettvett.no, idtyveri.info og norsis.no.

Er det temaer du mener vi bør ha med eller andre innspill du mener vi bør ta med oss i det videre arbeid, så gi oss gjerne tilbakemeldinger på det.

Nye Nettvett.no finner du her.
https://nettvett.no

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.