Mange unge mangler kontroll over sine passord og sosiale mediekontoer


Bare i løpet av det siste året har nesten 1 av 5 nordmenn mellom 15 og 34 år blitt fralurt eller delt sine passord til e-post eller sosiale medier-kontoer. Omtrent like mange har mistet kontroll over sine digitale kontoer.

Det viser en representativ undersøkelse* som YouGov har utført for NorSIS. Generelt for alle aldersgrupper har en av ti nordmenn opplevd å miste full kontroll over en eller flere av sine sosiale medier- eller e-post-kontoer det siste året.  Like mange har blitt fralurt eller på annen måte delt sine passord i den samme perioden.

– Det at noen har mistet kontroll over egne passord og brukerkontoer er blant de vanligste henvendelsene vi får. Mange bruker samme passord og e-post til flere brukerkontoer, så dersom passordet først kommer på avveier mister de potensielt kontrollen over mange tjenester. Dette kan misbrukes til alt fra å skade omdømmet ditt til grov kriminalitet, sier prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned, Karoline Tømte.

– Deling av passord et tegn på vennskap og tillit blant flere unge

Undersøkelsen er gjennomført blant 1507 nordmenn.

  • 19 prosent av de mellom 15 og 34 år sier at de i løpet av det siste året har blitt fralurt eller på annen måte delt sitt passord til sosiale medier-kontoer, e-post-konto eller pålogging til jobb eller skole.
  • 17 prosent i aldersgruppen 15-34 år oppga at de i løpet av det siste året har mistet full kontroll over en eller flere av sine kontoer i sosiale medier eller e-postkontoer.

– For mange unge er det et tegn på vennskap og tillit å dele passord med venner og kjærester. Mange deler også passord av praktiske hensyn, uten å endre det i etterkant eller hvis relasjonene endrer seg. Et mindretall ungdom oppgir også å ha aktivert totrinnsbekreftelse, som er et effektivt tiltak for å ivareta kontroll over egne brukere, sier prosjektlederen for Nasjonal sikkerhetsmåned.

Inviterer alle norske virksomheter til å gjennomgå digital opplæring

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet arrangerer NorSIS Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. Et mål med kampanjen er at flest mulig norske virksomheter gjennomfører en digital opplæringspakke blant sine ansatte, slik at de blir bedre rustet til å verne om både egne og arbeidsplassens verdier. Hvordan vi sikrer oss med gode passord og holder styr på de mange passordene mange etter hvert har fått, er en helt sentral del av e-læringskurset.

Årets opplæringspakke handler om de tiltakene hver enkelt kan gjøre for sin egen og andres sikkerhet.  Målet er ikke å gjøre noen til sikkerhetseksperter, men å gjøre dem mer bevisste på hvilke digitale feller de kan gå i, og hvilke forholdsregler de bør ta. Den går inn på temaer som sikker pålogging, håndtering av informasjon, avsløring av svindlere og hva man bør gjøre om uhellet er ute.

1 av 2 oppgir de har fem eller færre viktige passord

Ifølge NorSIS-undersøkelsen oppgir omtrent halvparten av de spurte (49 %) at de har fem eller færre passord som de opplever det er viktig at de må huske. Det kan ifølge prosjektlederen for Nasjonal sikkerhetsmåned tyde på at flere bruker samme passord til flere tjenester

– Det er fort gjort å komme opp i mer enn fem passord når du tenker gjennom alle stedene vi må logge inn. Enten har man ikke oversikt over hvor mange steder man logger inn med passord eller pin, eller så bruker man det samme passordet mange steder. Da er det ekstra kritisk om du gir fra deg eller deler passordet, fordi du potensielt mister kontroll over flere tjenester. Det er et bedre alternativ å skrive ned passordene dine på en lapp og legge den et trygt sted, sier Karoline Tømte.

Men det viktigste rådet er ifølge henne å aktivere totrinnsbekreftelse alle steder det går!

*Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i uke 26-27 gjennomført til sammen 1507 CAWI-intervjuer i et landsrepresentativt utvalg bestående av personer som er mellom 15 og 74 år.. Feilmarginen for utvalget varierer fra 0+/- 1,1 %-poeng til +/- 2,5 %-poeng.