Kripos og NorSIS med felles arrangement under Arendalsuka

Kripos og NorSIS inviterer til to viktige og spennende arrangement under Arendalsuka. Det ene arrangementet handler om hvordan barn og unge kan føle seg trygge på nett. På det andre arrangementet løfter vi frem hva vi har lært av Hydro-saken og andre løsepengeangrep. 

Et av samfunnsoppdragene til både Kripos og NorSIS er å forebygge kriminalitet i det digitale rom. Det er derfor naturlig å samarbeide om viktige tema og problemstillinger. 

–Politiet skal forebygge kriminalitet i samarbeid med andre. Når det gjelder nettkriminalitet og datakriminalitet så er Norsis en god samarbeidspartner for oss på NC3, Kripos, sier seksjonsleder ved NC3 i Kripos, Kjersti Rønholt.

Kjersti Rønholt er seksjonsleder ved Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) i Kripos. Hun skal delta i samtalen om digital trygghet for barn og unge på nett.

NorSIS skal gi råd og veiledning til befolkningen og jobbe for en trygg digital hverdag. 

–Samarbeid med andre aktører er svært viktig for NorSIS. Kripos har viktig kunnskap og erfaring som gjør at vi kan gi enda bedre råd til målgruppene våre, sier faglig leder Karoline Tømte. 

Karoline Tømte er faglig leder i Norsis og skal delta i panelsamtalen om trygge voksne for barn og unge på nett under Arendalsuka.

Barneombudet, UNICEF og FUG deltar

Slettmeg-tjenesten til NorSIS og Politiets nettpatrulje er to av mange hjelpetilbud på nett. Det finnes en rekke andre hjelpetilbud, men få driver oppsøkende virksomhet der barna er, eller er tilpasset målgruppen. 

NorSIS og Kripos inviterer til korte faginnlegg og samtale om hva vi mener mangler og hvordan vi sammen kan bidra til at de unge finner trygge voksne når de har behov på nett, både i dag og i fremtiden.

–Politiet skal forebygge ungdomskriminalitet. Vi har gjennom mange år samarbeidet med ulike organisasjoner og offentlige virksomheter i vårt arbeid med barn og unge. Vi ser at vi kan bli enda bedre på dette digitalt, og ønsker å skape bevissthet om at det finnes en arena der vi enda ikke har tatt, fått og funnet vår plass. Voksne må være en naturlig del av barn og unges digitale liv. Det er vi ikke i dag, sier Kjersti Rønholt, seksjonsleder i Kripos

Barneombud Inga Bejer Engh kommer på arrangementet og deltar i panelsamtalen. Det gjør også Kristin Oudmayer, direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF og Stig Oprann, utvalgsmedlem i Foreldreutvalgene, FUG.

Barneombud Inga Bejer Engh deltar i panelsamtalen om barn og unge på nett.

Tid og sted: Tirsdag 16. august kl. 18.00-19.00, Thon Hotel Arendal. 

Les mer om arrangementet på nettsiden til Arendalsuka.

Forebygging av datakriminalitet

Løsepengeangrep og digital utpressing har i løpet av de siste årene utviklet seg til å bli en betydelig informasjonssikkerhetstrussel over hele verden. I dagens digitaliserte samfunn vil dette kunne ha svært negative konsekvenser for både offentlige og private aktører. I år løfter vi tematikken under Nasjonal sikkerhetsmåned og fokuserer blant annet på hvilke enkle sikkerhetstiltak vi selv kan gjøre som ansatt eller som leder i en bedrift. 

En bedrift som selv har erfart dataangrep er den norske aluminiumsgiganten Hydro som ble slått ut av et omfattende hackerangrep i mars 2019. Fabrikker og anlegg over hele verden ble lammet. Hva lærte vi av hydroangrepet?

Kripos har jobbet med saken siden angrepet og vil dele noen av sine erfaringer med oss under dette foredraget. NorSIS har god innsikt i hva som skal til for å utvikle god sikkerhetskultur på arbeidsplassen og vil dele flere konkrete råd.   

Tid og sted: Tirsdag 16. august kl. 13.00 -14.00, Biblioteket i Arendal. 

Les mer om arrangementet på nettsiden til Arendalsuka.

– Arendalsuka er en viktig arena

Arendalsuka gir muligheter for å diskutere og finne mulige løsninger sammen.

– –Arendalsuka er en arena der vi møter store deler av det profesjonelle Norge. Vi ønsker at forebygging av datakriminalitet blir tatt på alvor, og at bedriftseiere – små og store –sikrer seg med gode rutiner og verktøy for å trygge sine verdier. Dette får vi til gjennom god dialog, blant annet på Arendalsuka.

Olav Skard, Leder, Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3), Kripos

Administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen understreker viktigheten av å løfte tematikken.

–Det er viktig å bygge den digitale sikkerhetskulturen som gjør at vi sammen står godt rustet for å møte denne typen trusler. Vi som samfunn har et kollektivt ansvar for å skape morgendagens sikkerhetskultur, fordi de samfunnsøkonomiske konsekvensene av dårlig sikkerhet– også på individnivå – er et felles problem. Å diskutere tematikken på en arena som Arendalsuka er svært nyttig, mener Gundersen.

Portrett av Lars-Henrik Gundersen administrerende direktør
Lars-Henrik Gundersen er administrerende direktør i NorSIS.