Justis-og beredskapsministeren åpnet Sikkerhetsmåneden 2022

Mandag ble den nasjonale sikkerhetsmåneden for 2022 offisielt åpnet av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). NorSIS koordinerer sikkerhetsmåneden for 12. gang på vegne av departementet. I år oppleves tiltaket som mer aktuelt enn noen gang.

Mehl trakk blant annet frem hendelsene i Østersjøen som gjør det naturlig med økt oppmerksomhet rundt sikkerhet.

I dag og gjennom sikkerhetsmåneden handler det om hva du kan gjøre for din egen, og din virksomhets digitale sikkerhet

Emilie Enger Mehl (Sp), justis- og beredskapsminister

 – Det aktualiserer og understreker at sikkerhet er noe som det må jobbes langsiktig med, og som må utvikles i takt med trusselbildet. Krigen i Ukraina har gjort at etterretningstrusselen mot Norge er høyere enn normalt, og derfor har regjeringen i lang tid styrket beredskapen med en rekke tiltak, også innenfor det digitale rom, sa statsråden. 

 –Vi må nå ut til innbyggerne

NorSIS jobber for at befolkningen skal ha en trygg digital hverdag.

– Vi i NorSIS, og alle som er opptatt av digital sikkerhet, setter spesielt stor pris på at statsråden forestår den offisielle åpningen av nasjonal sikkerhetsmåned. For aldri før har det digitale rom blitt brukt til mer kriminell virksomhet enn i dag, og fokuset på forebygging, råd og veiledning i digital sikkerhet har seilt opp som en av de store pilarene vi som samfunn må prioritere og jobbe med hver eneste dag, sa administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.

Han holdt et av innleggene på åpningsarrangementet som i år ble holdt i lokalene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Lars-Henrik Gundersen er administrerende direktør i NorSIS.

Digital utpressing og løsepengeangrep vil være tema gjennom foredrag og ulike aktiviteter både i Norge og Europa under sikkerhetsmåneden i år. 

– NorSIS er et av regjeringens viktigste virkemidler for å nå ut til spesielt den enkelte innbygger og ansatte i små- og mellomstore virksomheter, som ikke har anledning til å prioritere digital sikkerhet i sine budsjetter, eller ikke er bevisste nok på at også de er mål for digital kriminalitet, sier Gundersen.

Et enkelt grep alle kan gjøre er å skru på totrinnsbekreftelse der dette er mulig.

Svindlere angrep Nordic Choice Hotels

Ved juletider i fjor ble hotellkjeden Nordic Choice Hotels utsatt for et dataangrep. Det fikk store konsekvenser for virksomheten og gjorde at de ansatte blant annet måtte benytte tavler og at de måtte følge hotellkundene til rommene sine.

Justis- og beredskapsdepartementet
Teknologidirektør i Nordic Choice, Kari Anna Fiskvik fortalte hvordan hotellkjeden ble rammet av dataangrep. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet.

Under åpningen av sikkerhetsmåneden fortalte Fiskvik om måten angrepet ble gjort på.

– En underleverandør av oss var blitt hacket og det ble sendt en e-post fra denne leverandøren til våre ansatte med et infisert vedlegg. Det var helt naturlig at de ansatte åpnet dette vedlegget, selv om det førte til store problemer, sa teknologidirektør i Nordic Choice, Kari Anna Fiskvik. 

Hun håper andre kan lære av erfaringene de gjorde.